Czech Republic
Jazyky

Vnitroskupinové financování

Opomíjené oblasti nastavení transfer pricingu

03.03.2021
Transfer pricing v poslední době získal na důležitosti, a to jak u daňových poplatníků, tak u daňové správy. Řada společností tak již učinila nezbytné kroky pro správné nastavení cen ve skupině. V rámci naší praxe se nicméně často setkáváme s tím, že společnosti některé vztahy opomíjí nebo nastavují nevhodným způsobem. Ceny mezi spřízněnými společnostmi lze obecně považovat za […]