Czech Republic
Jazyky

prominutí DPH

Prominutí DPH u dodání plynu a elektřiny

18.11.2021
V návaznosti na vydané Rozhodnutí o prominutí DPH při dodání elektřiny nebo plynu dle rozhodnutí ministryně financí, zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 34/2021 (dále jen „Rozhodnutí“), bychom vás rádi seznámili se souvisejícími otázkami, které můžou ve vašem podnikání v této souvislosti nastat. Toto Rozhodnutí dopadá nejen na dodavatele energií, ale i na vlastníky nemovitostí, kteří […]

Podzimní liberační balíček

19.10.2020
Ministerstvo financí připravilo další balíček daňových výhod. Tentokrát se však nejedná o plošná opatření, ale daňové výhody se vztahují jen na vybrané poplatníky. Většina nových opatření se vztahuje pouze na ty, jejichž nadpoloviční část příjmů v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 pochází z vládou od 14. 10. 2020 zakázaných nebo omezených […]