Czech Republic
Jazyky

zamšstnání

Zaměstnání malého rozsahu

10.10.2016
Jednou z možností, jak zaměstnávat zaměstnance, je tzv. zaměstnání malého rozsahu. Za zaměstnání malého rozsahu je považováno takové zaměstnání,  u něhož byl měsíční příjem sjednán na sumu nižší než 2 500 Kč, nebo sjednán nebyl a zaměstnanec  nedosáhl  v kalendářním měsíci příjem 2 500 Kč. Tím zaměstnanec nesplnil podmínky účastníka nemocenského pojištění a není evidován […]