Czech Republic
Jazyky

notář

Před vstupem do likvidace musí společnost nově doložit notáři skutečnost, že proti ní není vedeno trestní stíhání

26.03.2019
Dobrovolná likvidace společnosti je jedna z možností ukončení činnosti společnosti. Kompletní proces likvidace obnáší celou řadu povinností, včetně prokázání, že proti právnické osobě nebylo zahájeno trestní stíhání v souladu s ust. § 32 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Tuto skutečnost je nově nutno doložit notáři před vstupem společnosti do likvidace  vzhledem […]

Notáři již provádějí on-line zápisy do OR

22.06.2015
22.6.2015 - Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob účinný od 1.1.2014 upravoval možnost provádění zápisů do veřejných rejstříků přímo notáři. Prakticky je tento způsob zápisů možný až od letošního května.