Czech Republic
Jazyky

likvidace společnosti

Před vstupem do likvidace musí společnost nově doložit notáři skutečnost, že proti ní není vedeno trestní stíhání

26.03.2019
Dobrovolná likvidace společnosti je jedna z možností ukončení činnosti společnosti. Kompletní proces likvidace obnáší celou řadu povinností, včetně prokázání, že proti právnické osobě nebylo zahájeno trestní stíhání v souladu s ust. § 32 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Tuto skutečnost je nově nutno doložit notáři před vstupem společnosti do likvidace  vzhledem […]

Potvrzení archivu o projednání dokumentů již nebude nutno dokládat při výmazu společnosti z OR

09.03.2015
9.3.2015 - Součástí příloh k návrhu na výmaz společnosti z obchodního rejstříku je také potvrzení o projednání zabezpečení dokumentů likvidované společnosti, které vydává oblastní státní archiv příslušný dle sídla likvidované společnosti.