Czech Republic
Jazyky

přeměny společností

Změny u jmenování znalce při přeměnách obchodních společností

25.05.2015
25.5.2015 Aktuálním rozhodnutím Nejvyššího soudu bylo judikováno, že řízení o jmenování znalce v případech dle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev je řízením, v němž jako soudy prvního stupně rozhodují krajské soudy.