Czech Republic
Jazyky

účtování

Funkční měna: Nový přístup v českém účetnictví

07.09.2023
O možnosti vedení účetnictví a placení daní v cizí měně se mluví již delší dobu. Dle původních plánů měla být zavedena prostřednictvím nového zákona o účetnictví, jehož účinnost byla odložena na dobu nejdříve od 1. 1. 2025. Poměrně překvapivě se však koncept „funkční měny“ objevil už v návrhu novely stávajícího zákona o účetnictví, který by měl vstoupit […]

Změna judikatury soudu v rámci rozdělení zisku

19.08.2019
Nejvyšší soud vydal na přelomu března a dubna tohoto roku usnesení, potvrzující právní úpravu, která vstoupila v platnost 1. 1. 2014. Dle tohoto zákona o obchodních korporacích může účetní závěrka, zpracována za předchozí účetní období, sloužit jako podklad pro rozdělení zisku až do konce následujícího účetního období. Tímto usnesením Nejvyšší soud zvrátil judikaturní závěr přijatý […]