Czech Republic
Jazyky

znalecký ústav

Hibernace ekonomiky a náklady na financování

22.04.2020
Tento newsletter volně navazuje na námi publikovaný názor ohledně vývoje cen nemovitostí v důsledku utlumení ekonomiky; zejména jsme zkoumali dopad na tzv. Prime Yields. V tomto newsletteru doplňujeme náš pohled o možný vývoj nákladů na financování nemovitostí i široké skupiny průmyslových podniků. Indikace vývoje nákladů na financování nemovitostních projektů Jak jsme již zmínili v předchozím newsletteru, neexistují dosud […]

Celosvětové tržby RSM vzrostly o 6,9 % na 5,74 mld. USD

27.01.2020
Hlavní výsledky roku 2019 6,9% růst celosvětových tržeb meziročně při průměrných směnných kurzech (*8,8 % při vyjádření s použitím konstantních směrných kurzů) Růst celosvětového počtu zaměstnanců o 1 872, otevřeno 54 nových kanceláří Dvouciferný růst u 46 % společností ze skupiny Severní Amerika v čele (14,8 %) Nejúspěšnější služby: daně (11,7 %) a poradenství (7,2 […]

RSM vykázala rekordní výnosy díky výraznému nárůstu poradenských služeb

04.02.2019
Síť RSM dosáhla celosvětových výnosů ve výši 5,37 mld. USD, tedy o 5,4 % více než v roce 2017 Tržby z poradenských služeb vzrostly o 14,5 % v souvislosti s poptávkou klientů po řešeních pro orientaci ve složitém mezinárodním prostředí RSM, přední světová síť auditorských, daňových a poradenských firem zaměřujících se na středně velké společnosti, vykázala za rok […]

Změny u jmenování znalce při přeměnách obchodních společností

25.05.2015
25.5.2015 Aktuálním rozhodnutím Nejvyššího soudu bylo judikováno, že řízení o jmenování znalce v případech dle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev je řízením, v němž jako soudy prvního stupně rozhodují krajské soudy.

Jak správně stanovit hodnotu nemovitosti při odštěpení?

13.04.2015
13.4.2015 - V souvislosti s transformacemi společností se v posledních letech velmi často setkáváme s tím, že řada společností odděluje svou výrobní činnost od správy majetku.

Znalecký posudek – vysoce efektivní zbraň při obhajobě převodních cen

19.02.2015
19.2.2015 - V současné době zahájila daňová správa systémový sběr informací ohledně transakcí se spojenými osobami za účelem zefektivnění a rozšíření kontrol nastavení převodních cen.

Chystáte přeměnu společnosti?

16.02.2015
16.2.2015 - Řada společností si volí jako rozhodný den přeměny počátek nového hospodářského roku, tj. nejčastěji 1.1. Aktuálně se tak mnohé společnosti připravují na přeměnu.