NIS2

Úspěch podniku v dnešním digitálním světě stojí mimo jiné na efektivním zabezpečení digitálního prostoru v souladu s nejnovějšími standardy a aktuální kybernetickou legislativou.

Využijte tuto příležitost a proměňte povinnost ve výhodu – důkladná implementace nových kybernetických standardů posune vaši společnost na novou úroveň.

Naším cílem je účinně ochránit Vaše firemní data, zajistit soulad s novými požadavky a normami v oblasti kybernetické bezpečnosti a posílit integritu firemních informací.

Budoucnost podnikání se neobejde bez digitalizace a technologií. Jste na to připraveni?

Komplexní poradenství v oblasti NIS2

Nabízíme vám komplexní služby, které zahrnují:

  • Ověření shody s požadavky NIS2.
  • Vypracování a implementaci strategie kybernetické bezpečnosti.
  • Identifikaci rizik a zranitelnosti.
  • Hodnocení existujících opatření.
  • Vzdělávání zaměstnanců.
  • Průběžné monitorování rizik.
  • A rychlou reakci na případné kybernetické útoky.

Analýza současného stavu včetně GAP analýza

V rámci tzv. GAP analýzy provedeme identifikaci slabých míst vaší společnosti v kontextu nové legislativy a pomůžeme vám zhodnotit efektivitu stávajících procesů řízení rizik ve srovnání s požadavky NIS2.

Zaměříme se také na identifikaci a zabezpečení kritických prvků v rámci vaší organizace, doporučíme vhodné technické bezpečnostní opatření a poskytneme vám návrhy na zlepšení v souladu s NIS2.

Nabízíme také vypracování auditu v souladu s požadavky navrhované legislativy.

Vzdělávaní a organizace workshopů

Pomůžeme se seznámením Vašich klíčových zaměstnanců s novou legislativou př.: během se zaměřujeme na identifikaci určujícího typu povinnosti pro Vaši společnost (nižší či vyšší režim) a s analýzou vyhodnocení současného stavu – aktiva, dokumentace, očekávané požadavky na lidské zdroje, popis očekávaných nápravných opatření a očekávané investiční a provozní náklady pro vaši společnost.

NIS2 Reporting

Jedním z pilířů úspěšného reportingu je správně zvolený režim hlášení, příslušná dokumentace a způsob reportování incidentu do NÚKIB (Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost). Provedeme vás celým procesem nefinančního výkaznictví a pomůžeme vám s přípravou veškeré potřebné dokumentace k reportingu, včetně IT auditu s důrazem na dodržování nové kybernetické legislativy.

Naše služby zahrnují komplexní implementaci nejen s cílem plnit nová nařízení, ale i s ohledem na optimální zabezpečení vašich informačních systémů. Jsme tu, abychom vám pomohli vytvořit odolnou a bezpečnou digitální infrastrukturu pro úspěšnou budoucnost vašeho podnikání.

Vaše kontaktní osoby

Zuzana Kubíková

Head of Management Consulting
Zobrazit detail

Karel Fišnar

Head of Cloud Solutions & Services
Zobrazit detail