Znalecká kancelář a oceňování

Patříme mezi nejrenomovanější znalecké kanceláře v České republice a zároveň disponujeme licencí na poskytování znaleckých služeb i na Slovensku.

Proč právě RSM CZ

Vyhotovili jsme stovky znaleckých posudků pro klienty z nejrůznějších oborů činnosti. Máme bohaté zkušenosti a rádi se s Vámi o ně podělíme. Kvalitu a profesionalitu vnímáme jako samozřejmost. Máme dostatečné kapacity pro zvládnutí i těch nejnáročnějších projektů. Jsme tu pro Vás, neváhejte se na nás s důvěrou obrátit, rádi Vám pomůžeme.

Oceňování podniku/závodu, nehmotného majetku, finančního majetku a další

Ocenění nejrůznější forem majetku čas od času potřebuje snad každý. Důvody, proč je třeba ocenit/stanovit hodnotu nějakého majetku mohou být různé.

Oceňování podniku/závodu, nehmotného majetku, finančního majetku a další
Oceňování nemovitostí a nemovitostních společností

Ocenění všech druhů komerčních a rezidenčních nemovitostí či nemovitostních společností pro jakýkoliv účel ve formě znaleckého posudku, dopisu znalce, ekonomické studie a dalších odborných vyjádření. V souladu s účelem ocenění a vašimi požadavky stanovíme jakoukoliv z možných kategorií hodnot.  V této oblasti nabízíme komplexní portfolio realitně poradenských služeb.

Oceňování nemovitostí a nemovitostních společností
Transfer pricing, převodní ceny, oceňování pro daňové účely

Vypracování kompletních transfer pricingových dokumentací, návrh vhodné strategie nastavení převodních cen mezi spojenými osobami , vyhodnocení souladu  transferových (převodních) cen s principem tržního odstupu, včetně stanovení tržní výše úroků u vnitroskupinových úvěrů.

Transfer pricing, převodní ceny
Přeměny společností a restrukturalizace

Fúze, rozdělení či změna právní formy jsou častými způsoby přeměny společností, které umožňují zlepšit správu podnikatelského holdingu, případně vyhovět požadavkům bankovního financování. Zároveň je možné v rámci právní přeměny zohlednit v účetním výkaznictví reálné hodnoty majetku i závazků.

Přeměny společností a restrukturalizace
Litigace, podpora při soudních sporech a arbitrážích

Již nežijeme v časech soudce Ti, a proto málokterý soudní spor zabývající se náhradou újmy (škody) je možné rozhodnout bez znaleckého posudku. Právě výše škody je tzv. skutkovou otázkou, kterou musí zodpovědět znalec, přičemž současná právní úprava umožňuje i jedné ze zúčastněných stran předložit znalecký posudek jako důkaz v soudním sporu.

Litigace, podpora při soudních sporech a arbitrážích
Finanční asistence

Finanční asistence je zvláštní případ koncernových vztahů. Základní úprava je obsažena v § 200 a § 311 až § 315 zákona o obchodních korporacích.

Finanční asistence
Akvizice, divestice – poradenství při prodeji či koupi podniku

V životě téměř každé společnosti či jejího majitele jsou situace, kdy v rámci růstu zvažuje koupi jiné společnosti, podniku nebo části podniku. Důvody mohou být jak strategické, tak finanční zhodnocení investice. Opačnou situací je prodej firmy jejími majiteli či prodej části podniku.

Akvizice, divestice – poradenství při prodeji či koupi podniku
Vztahy společnosti s akcionáři, vztahy v holdingu

Propojení transfer pricing a znaleckého aspektu nám umožňuje precizně stanovit hodnotu při nepeněžitých vkladech, prodeji majetku v rámci holdingu a při poskytování půjček a ručení. Naše odborné přístupy a analytické dovednosti nám pomáhají efektivně navigovat v těchto komplexních oblastech, abychom zajistili spravedlivé a přesné ocenění v rámci firemních transakcí.

Vztahy společnosti s akcionáři, vztahy v holdingu
Oceňování pro účely českého účetnictví

Oceňování pro účely českého účetního výkaznictví je v největším rozsahu spojeno s právními transformacemi (fúze, rozdělení), kdy je možné ocenit jednotlivá aktiva a závazky společnosti na tržní reálnou hodnotu. To vede ke zreálnění účetního obrazu.

Oceňování pro účely českého účetnictví
Oceňování pro účely squeeze-out a dalších povinných návrhů pro minoritní akcionáře

V situaci, kdy vlastníte více jak 90 % akcií vydaných společností a zvažujete plně ovládnout danou společnost, můžete využít podmínek uvedených v zákoně č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. V tomto případě máte možnost tzv. vytěsnit minoritní akcionáře, a to za přiměřené protiplnění. Uznávaným způsobem prokázání přiměřenosti protiplnění je právě znalecký posudek.

Oceňování pro účely squeeze-out a dalších povinných návrhů pro minoritní akcionáře
Insolvence, reorganizace

Insolvenční zákon dává na výběr, která z možných variant řešení úpadku bude pro konkrétního dlužníka vhodná, přičemž počítá nejen s likvidačními postupy (konkurs), ale rovněž s prvkem sanačním (reorganizace a oddlužení). Výběr vhodného způsobu řešení dlužníkova úpadku má být přitom veden zájmem na co největší míře uspokojení věřitelů.

Insolvence, reorganizace
Finanční modelování

Finanční/Cash flow model představuje efektivní nástroj pro řízení firemních financí. Tento model je rovněž nezbytnou součástí akvizičního procesu při rozhodování o investici. Může se zaměřovat na vyhodnocení výhodnosti akvizice, maximalizaci hodnoty, optimalizaci zadlužení nebo daňového zatížení.

Finanční modelování
Služby v oblasti antimonopolu (antitrust) a regulace

Pokud se nacházíte v některé z těchto situací, jsme připraveni zpracovat ekonomickou argumentaci (znalecký posudek) věcně zaměřenou na specifikaci postavení příslušné společnosti na relevantním trhu (typicky odhad podílu na trhu) či vyčíslení škody, jež společnosti mohla vzniknout v důsledku nekalého soutěžního chování některého z konkurentů.

Služby v oblasti antimonopolu (antitrust) a regulace
Oceňování pro účely IFRS a US GAAP

Mnoho českých společností je začleněno do mezinárodní skupiny, jež zpracovává účetní výkaznictví zpracovávané v souladu s pravidly Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) či v souladu s pravidly US GAAP. Toto účetní výkaznictví klade v řadě případů velký důraz na používání reálné hodnoty (fair value) a testování návratnosti aktiv držených společností.

Oceňování pro účely IFRS a US GAAP
Vaše kontaktní osoby

Jiří Skotnica

Head of Valuation
Zobrazit detail

Rudolf Hájek

Senior Manager – Business Valuation
Zobrazit detail

Tomáš Seidl

Manager – Real Estate Valuation
Zobrazit detail

Martina Nekvindová

Manager – Transfer Pricing
Zobrazit detail