Transfer pricing, převodní ceny

S ohledem na rostoucí význam transakcí mezi spřízněnými společnostmi v rámci nadnárodních skupin roste zároveň potřeba správného nastavení transferových (převodních) cen. Vztahy mezi spojenými spřízněnými osobami jsou stále častěji sledovány a posuzovány daňovými správami jednotlivých států z pohledu jejich vlivu na výši základny pro stanovení daně z příjmů. Správně nastavené a zdokumentované transferové ceny proto vám – klientovi zajistí výhodu při případné daňové kontrole a zjednoduší jednání se správcem daně.

V oblasti transferových cen pro vás ve spolupráci s daňovými poradci rádi připravíme zejména:

 • Vstupní analýzu vztahů se spojenými osobami.
 • Vypracování návrhu nové strategie nastavení převodních cen ve skupině spřízněných osob.
 • Vypracování srovnávací (benchmarkové) analýzy.
 • Přípravu a zpracování kompletní dokumentace převodních cen (Local File, Master File).
 • Studie ve věci stanovení transferové ceny, resp. jejího obvyklého tržního rozpětí.
 • Revizi a posouzení aktuálního nastavení převodních cen.
 • Vypracování žádosti o vydání závazného posouzení transferových cen finančním úřadem.
 • Podporu při jednáních či zastupování klienta před finančními úřady.

V rámci naší praxe se nejčastěji zaměřujeme na zpracování kompletních dokumentací transferových cen, stanovení obvyklých tržních úrovní ziskovostí u poskytování služeb a výrobků, nastavení licenčních poplatků za sdílení nehmotných aktiv ve skupině (ochranné známky, software) či stanovení úrokových měr při vnitroskupinovém financování.

VYZNÁTE SE V NASTAVENÍ PŘEVODNÍCH CEN?

Proč právě RSM CZ

 • Problematiku transferových cen řeší v RSM CZ tým sestavený z daňových specialistů a specialistů na oceňování.
 • Pro tyto účely využíváme řadu komerčních databází, zejména se jedná o databáze TP Catalyst, RoyaltyRange a S&P Capital IQ.
 • S touto problematikou máme bohaté zkušenosti a díky tomu, že jsme součástí mezinárodní sítě RSM, jsme schopni naše služby poskytovat i v mezinárodním kontextu ve spolupráci s partnerskou zahraniční společností. Mimo jiné pro vás rádi zajistíme zpracování transfer pricingových dokumentací a studií na Slovensku ve spolupráci s partnerskou společností RSM SK.
 • Znalecký aspekt je naprosto klíčový při stanovení, případně podpoře, transferových cen. Ve znalecké kanceláři při stanovování transferových cen využíváme naše mnohaleté zkušenosti získané při zpracování stovek ocenění nejrůznějších typů majetků.

Proč řešíme transferové ceny

Transferové ceny musí být podle daňových předpisů stanoveny s ohledem na dodržení principu tržního odstupu, tj. v takové výši, v jaké by byly za stejných nebo obdobných podmínek sjednány mezi nezávislými subjekty v běžných obchodních vztazích. Porušení tohoto principu může vést k vyměření dodatečné daňové povinnosti včetně souvisejícího příslušenství. Zpracování transfer pricingové dokumentace není v České republice aktuálně povinné, každý daňový subjekt má nicméně povinnost prokázat skutečnosti uvedené v daňových tvrzeních a podáních. Počet kontrol zaměřených na převodní ceny v České republice trvale roste a jedná se bezpochyby o jednu z hlavních priorit české daňové správy.

Mezi typické příklady transakcí mezi spojenými osobami patří např. prodej meziproduktů či finálních výrobků, poskytování manažerských služeb, vykonávání marketingových aktivit, poskytování práva užívání nehmotného majetku (licence), prodej či nájem nemovitého či movitého majetku, poskytování finančních zdrojů v rámci skupiny spojených osob, poskytování záruk a jiných forem zajištění atd.

Vaše kontaktní osoba

Martina Nekvindová

Manager – Transfer Pricing
Zobrazit detail