Bezpečnost

Nejcennějším majetkem každé společnosti jsou firemní data. Je třeba udržet je v bezpečí a ochránit proti neautorizovanému průniku zvenčí.

S jakou problematikou vám pomůžeme?
NIS2

Přizpůsobte s námi své podnikání nové evropské legislativě NIS2 a novému Zákonu o kybernetické bezpečnosti (ZoKB), které by měly začít platit již v roce 2024.

NIS2
VPN a Firewall

Virtuální privátní sítě (VPN) jsou propojení mezi dvěma body, realizovaná přes privátní nebo veřejnou síť. Tou je například internet.

Firewallem by měl být chráněn každý počítač připojený k Internetu. Firewall totiž představuje jakousi zeď mezi počítačem a internetem.

VPN a Firewall
Analýza rizik

Hodnocení rizik a slabin v prostředí zákazníka s návrhem postupu jejich eliminace pomocí IT Baseline Protection Manual dle standardu ČSN/ISO17799 i dalších metod a postupů podle prostředí zákazníka.

Analýza rizik
Mobilní bezpečnost

Naše pokročilé znalosti systémů zaručují komplexní bezpečnost, která se rozšiřuje na vrstvy uživatelů, zařízení, aplikací, obsahů, dat a sítí. Mobilní bezpečnost zajišťuje, že nasazení vaší podnikové mobility je bezpečné a firemní informace jsou chráněné.

Mobilní bezpečnost
Antispamová řešení

Administrátor může ovlivnit, které emaily má systém za spam považovat a které nikoli.

Jedná se o inteligentní systém, který rozeznává spam podle známých charakteristik a indicií.

Antispamová řešení
Identity Management

Pokud přijde nový pracovník, je zařazen do personálního systému (Human Resources System, HR) a pomocí centralizované správy založen do systémů společnosti – tzv. provisioning účtů.

Identity Management
Security Testing

Testování aktiv pro zjištění odolnosti proti jednotlivým typům útoků, možnost průniku do sítí zákazníka z internetu, průniku do klíčových IT prvků z vnitřních sítí zákazníka a další specifické formy testování.

Security Testing
Bezpečnostní audit

Otestování aktiv pro zjištění odolnosti proti jednotlivým typům útoků, možnost průniku do sítí zákazníka z internetu, průniku do klíčových IT prvků z vnitřních sítí zákazníka a další specifické formy testování.

Bezpečnostní audit
Sophos XGS

Sophos XGS je komplexní řešení pro síťovou bezpečnost navržené pro ochranu organizací všech velikostí před pokročilými hrozbami. Řešení nabízí řadu bezpečnostních funkcí včetně firewallu, antiviru, prevence vniknutí, filtrování webu a bezpečnosti e-mailu, vše spravované prostřednictvím jedné webové konzole.

Sophos XGS
Vaše kontaktní osoby

Petr Odvárka

Senior System Specialist
Zobrazit detail

Karel Fišnar

Head of Cloud Solutions & Services
Zobrazit detail