Czech Republic
Jazyky

Analýza rizik

Co je analýza rizik?

Hodnocení rizik a slabin v prostředí zákazníka s návrhem postupu jejich eliminace pomocí IT Baseline Protection Manual dle standardu ČSN/ISO17799 i dalších metod a postupů podle prostředí zákazníka.

Výhody analýzy rizik

  • Detailní identifikace klíčových aktiv a zranitelných míst v provozních postupech i způsobu užívání technologií
  • Podklad pro manažerská rozhodnutí při řízení rizik
  • Návrh konkrétních opatření k nápravě zjištěných nedostatků členěných podle priorit realizace a náročnosti
  • Výstup analýzy dle požadavků ISMS (struktura dokumentace, vazba vybraných opatření, prohlášení o aplikovatelnosti dle požadavků normy)

Vlastnosti analýzy rizik

  • Identifikace a ocenění aktiv
  • Analýza hrozeb
  • Analýza zranitelnosti
  • Návrh protiopatření
  • Datová bezpečnost a programová bezpečnost
  • Komunikační a technická bezpečnost

Kontaktní osoby

Iva Kůželová

Head of Sales

+420 603 450 810

iva.kuzelova@rsm.cz

Petr Odvárka

Senior System Specialist

+420 467 005 205

petr.odvarka@rsm.cz

Reference

Logo Teplice