Transakční poradenství

Mezi rizikem a odměnou existuje často jen jemná hranice. Zprávy o obchodech M&A a transakcích, které nedosáhly očekávaných výsledků, jsou bohužel až příliš běžné.

Využívání příležitostí. Řízení rizik.

Pomáháme vám strukturovat obchod, abyste zajistili úspěšnou integraci obchodních operací, kultur a strategií a maximalizovali hodnotu své investice tím, že se zaměříme také na způsoby, jak dosáhnout daňové efektivity.

Firemní finance spravujeme mnoha klientům už víc než deset let. Díky skvělým vztahům s českými i zahraničními bankami Vám dokážeme doporučit nejlepší způsoby řízení Vašich peněz a dokážeme pro Vaše transakce zajistit potřebné zdroje.

Finanční a daňové due diligence

Prostřednictvím služby Due diligence zajišťujeme pro Vás důkladné ověření a zhodnocení účetních, daňových, ekonomických, technických a dalších aspektů společnosti, kterou zvažujete koupit, prodat, financovat či zkontrolovat.

Finanční a daňové due diligence
Poradenství v průběhu transakce

Našim klientům poskytujeme návrhy řešení a zároveň je pomáháme aplikovat v praxi formou dlouhodobé spolupráce. V případě potřeby jsou členové našeho týmu připraveni dočasně nahradit jednotlivé členy managementu ve společnostech, kterým poskytujeme své služby, a tím usnadnit uplatnění navrženého řešení.

Poradenství v průběhu transakce 
Převod obchodního podílu nebo koupě akcií

Převody obchodních podílů a koupě akcií mezi společnostmi jsou běžnými operacemi, při kterých naši zkušení specialisté provázejí celým procesem a zajistí jeho hladký průběh. Zvláštní důraz klademe na efektivitu našich služeb a jejich dlouhodobě pozitivní dopad na společnost.

Převod obchodního podílu nebo koupě akcií 
Business review

Posoudíme celkovou kondici společnosti z pohledu bank a jejich schopnosti dostát závazkům ze stávajících úvěrových smluv.

Business review
Konsolidovaná účetní uzávěrka

Našim klientům sestavujeme konsolidované účetní závěrky, které sjednocují finanční výsledky a informace ohledně dceřiných společností do jednotného dokumentu pro potřeby reportingu a rozhodování na úrovni mateřské společnosti.

Konsolidovaná účetní uzávěrka
Zajišťovací účetnictví

Provázíme procesem zajišťovacího účetnictví, které zahrnuje správu a evidenci finančních prostředků, cenných papírů a dalších aktiv za účelem zajištění jejich bezpečnosti a transparentnosti. Zajišťovací účetnictví je možností, jak vykazovat finanční deriváty v případě, že je účetní jednotka používá jako zajištění například proti kursovému riziku.

Kontaktujte nás
Integrace informačních systémů a IT při transakcích

Poskytujeme našim klientům komplexní služby v oblasti informačních technologií, které jsou součástí našich transakčních služeb, a zabezpečujeme plnou podporu a správu potřebné IT infrastruktury.

Integrace informačních systémů a IT při transakcích
Vaše kontaktní osoby

Lenka Zdražilová

Head of Transaction Advisory Services
Zobrazit detail

Helena Palíková

Senior Consultant
Zobrazit detail

[ta] Udržitelnost – Jaký přínos může mít ESG agenda pro firmy?

Poslechnout

Pro(fi) účetní podcast #61 Monika Marečková – V roli řídícího partnera

Poslechnout

Pro(fi) účetní podcast #56 Jiří Skotnica a Tomáš Seidl – Vývoj na nemovitostním trhu

Poslechnout

Pro(fi) účetní podcast #45 Lenka Zdražilová a Rudolf Hájek – Transakční poradenství a oceňování

Poslechnout