Integrace informačních systémů a IT při transakcích

Poskytneme vám komplexní služby v oboru informačních technologií, což při transakcích, které jsou svoji povahou velmi náročné pro každý management, jistě oceníte.

V rámci integrace a transakcí je klíčové zajistit propojení a efektivní fungování rozmanitých systémů, které ovlivňují různé aspekty společnosti.

To zahrnuje:

Účetních a finančních systémů – vždy je nutné mít přehled o financích dceřiné společnosti.

CRM systémů – propojení zákaznických bází za účelem dosažení synergií a lepší obsluhy společných zákazníků.

ERP systémů – pokud byla například transakce uskutečněna mezi společnostmi, které na sebe navazují ve výrobním cyklu, propojení ERP systém může výrazně zjednodušit výměnu informací a plánování výroby.

DMS systémů – nově vznikající společnosti musí mezi sebou vyměňovat dokumenty a mají i šanci tvořit společné dokumenty a strategie.

Slučování a zavádění systémů pro evidenci docházky, dovolené, cestovní příkazy – interní procesy není radno podcenit v žádné společnosti.

Využití větší vyjednávací síly pro pořízení výhodnějších licencí – při transakcích může dojít ke stavu, kdy bude výhodné pořídit licence pro software jako skupina. V tu chvíli je možné získat levnější licence a kvalitnější podporu.

Audit IT bezpečnosti a připravenosti pro GDPR – na bezpečnost informačních systémů a ochranu osobních dat klientů a zaměstnanců je nutné myslet v průběhu všech integrací i transakcí. Úniky dat, ať již z důvodu špatně postavených interních procesů nebo externího útoku, mohou způsobit obrovské finanční škody i škody na PR.

Kontrola hardware a software vybavení ve společnostech.

Kontrola datových úložišť z bezpečnostního, přístupového a finančního hlediska.

Vaše kontaktní osoby

Lenka Zdražilová

Head of Transaction Advisory Services
Zobrazit detail

Helena Palíková

Senior Consultant
Zobrazit detail