Změna je život aneb jak přistupovat k nové výzvě v podobě ESG

Zkratka ESG se stává živou součástí debaty o budoucnosti firem. Zatímco někteří tvrdí, že je to celé jen ztráta času, jiní tleskají. V tomto článku vám pomůžeme udělat si vlastní názor.

ESG, neboli Environmental, Social and Governance, je zkratka, která vystihuje rámec procesů, problémů a řešení. Jednoduše řečeno, ESG má pomoci zlepšit udržitelnost, zrovnoprávnit společnost a zajistit stabilní růst podniků. Na jeho základě také vznikla nová evropská směrnice CSRD, která celou tuto oblast upravuje. Jedná se o evropskou směrnici, která by po podnicích požadovala, aby kromě finančního výkaznictví vypracovávaly i nefinanční výkaznictví, které zahrnuje dopad na životní prostředí například v podobě uhlíkové stopy, různých statistik ekvivalence zaměstnanců a podobně. Podle aktuálních informací CSRD vejde v platnost v roce 2024 avšak reportovací povinnost se bude pro každou firmu lišit.

Od 1. ledna 2024 už mají povinnost reportovat firmy a společnosti veřejného zájmu nad 500 zaměstnanců. Od 1. ledna 2025 se to dotkne firem, které mají 250 a více zaměstnanců a zároveň splňují minimálně jednu z následujících podmínek, a to roční obrat min. 1 mld. CZK (40 mil. EUR) anebo bilanční sumu min. 500 mil. CZK (20 mil. EUR). V neposlední radě od 1. ledna 2026 budou mít povinnost reportovat kótované malé a střední podniky a malé úvěrové instituce a kaptivní pojišťovny.

Několik evropských zemí, například Německo a Nizozemsko, již CSRD postupně implementují do svých zákonů. Směrnice se časem dotkne nejen velkých, ale i středních a malých podniků. Některé podniky budou ovlivněny přímo, jiné nepřímo, prostřednictvím dodavatelského řetězce. Právě velké firmy, banky a korporace již nefinanční reporting zavedly a jejich dodavatelé tak musí vyplňovat dotazník, který kontroluje, zda podnikají v souladu s ESG cíli, které si daná firma stanovila. To je také důvodem ke zvýšené pozornosti u podniků dodávajících své výrobky nebo služby velkým firmám v České republice nebo například v sousedním Německu. Dodavatelé, kteří nesplňují standardy odběratelské společnosti, se svou nepřipraveností sami diskvalifikují.

V neposlední řadě se tyto úpravy týkají bank. Jak jsme již zmínili, banky ji musí dodržovat dříve než ostatní podniky, a proto by také měly jít příkladem. Jako důležité finanční instituce do značné míry ovlivňují a řídí finanční trh. Některé navíc již v rámci poskytování úvěrů začaly upřednostňovat tzv. zelené projekty, takže do budoucna reálně hrozí, že firmy, které v oblasti ESG „zaspí“, mohou čelit omezením, nebo dokonce úplnému odmítnutí žádosti o financování. Jednoduše řečeno – pokud vaše firma nesplní určité standardy stanovené bankou, bude pro vás mnohem obtížnější najít instituci, která vám úvěr poskytne.

ESG přichází do naší společnosti jako nová výzva, se kterou již pracují v Americe nebo Asii. Projekt ESG je v rámci firmy třeba svěřit zodpovědné, specializované osobě, která se vyzná v normách EU a která povede celý proces – od prvotní analýzy až po vytvoření nefinančního reportingu. Na začátku je třeba si říct, co je pro vaši společnost nejlepší a nejefektivnější z hlediska zlepšení životního prostředí, přínosu pro společnost a efektivního řízení. S následnou analýzou a sběrem dat přichází možnost stanovit si nové cíle pro zlepšení celé společnosti, což má v konečném důsledku pozitivní dopad i na všechny aspekty ESG. Nebojte se proto změnit procesy, které nefungují, nebo si stanovit optimistické cíle i na několik let dopředu. Toto téma oslovuje zejména mladé lidi, což můžete využít ve svůj prospěch i při náboru. V neposlední řadě vás nepodcenění ESG udrží jako konkurenceschopnou a perspektivní firmu.

V RSM se otázkám ESG věnujeme velmi detailně a nabízíme našim klientům hloubkovou analýzu, rozvoj strategie a podporu při vytváření nefinančního výkaznictví v souladu s nejnovějšími standardy EU. Pomůžeme vám analyzovat vaši společnost z hlediska udržitelnosti a určit, na které oblasti byste se měli nejvíce zaměřit. Poradíme vám, jak správně postupovat při sběru dat nebo jak nastavit nové procesy do budoucna, aby tvorba budoucích výkazů byla snazší. Provedeme vás celým procesem a přizpůsobíme řešení na míru vaší firmě. Důležité je postupovat v tomto procesu postupně a neprovádět mnoho drastických změn najednou. Je velmi snadné nechat se zahltit všemi možnostmi a my jsme zde proto, abychom vám pomohli vydat se tou správnou cestou a neztrácet čas něčím, co nebude pro vaše podnikání efektivní. Pojďte do nové výzvy s námi.

Autoři

Anna Pačesová

Head of Corporate Services
Zobrazit detail

Zuzana Kubíková

Head of Management Consulting
Zobrazit detail

Mária Kolátorová

Consultant
Zobrazit detail