Udržitelnost a ESG

ESG – povinnost ale i příležitost, kterou vám pomůžeme zvládnout.

Udržitelné podnikání není jen moderním trendem, je to povinnost i nezbytný krok pro budoucí existenci a ekonomický růst vaší společnosti.

Ať už v ESG vidíte svoji budoucnost, nebo jen chcete splnit nezbytné minimální požadavky, rádi vám pomůžeme.

Zastáváme racionální přístup k ESG, komunikujeme srozumitelně, jednoduše, tak abyste splnili svou povinnost a zároveň efektivně využívali své finanční prostředky, udrželi si místo na trhu, měli přístup k financování a uspokojili své stakeholdery.

Poskytujeme komplexní poradenství v oblasti ESG a nefinančního reportingu.

Poslechněte si záznam streamu projektu [ta] Udržitelnost s našimi ESG odbornicemi Annou a Zuzanou.

Úvodní balíček

Je pro vás ESG novinkou? Chcete se v této problematice zorientovat a zjistit, co a od kdy se týká vaší společnosti, a to bez větší počáteční časové či finanční investice?

Pro tyto účely jsme pro vás připravili úvodní balíček služeb, který zahrnuje:

  • Úvodní seznámení s ESG – orientace v české a mezinárodní legislativě, shrnutí důvodů, požadavků, povinností a kritérií a časového rámce pro zavedení ESG do vaší společnosti.
  • Posouzení věcnosti – posouzení tzv. dvojí materiality, hodnocení rizik a příležitostí pro udržitelný rozvoj.
  • Počáteční analýza současného stavu – identifikace silných a slabých stránek vaší společnosti.
Kontaktujte nás
Školení a workshopy

Začínáte s ESG a potřebujete do této problematiky uvést sebe či vaše zaměstnance?

Rádi pro vás připravíme školení nebo workshop na míru tak, aby pokrylo vaše potřeby.

Kontaktujte nás
Analýza materiality

Potřebujete určit, jaká témata v rámci ESG jsou pro vás, vzhledem k vašemu typu podnikání, firemní kultuře, dotčeným stranám apod., relevantní? Rádi vám pomůžeme provést test materiality a společně tak vytipovat věcná témata a určit KPIs pro vytvoření ESG strategie i pro účely nefinančního reportingu.

Kontaktujte nás
Analýza dodavatelského řetězce

Potřebujete provést analýzu vašich dodavatelů a upravit smluvní vztahy pro dosažení vašich udržitelných cílů?

Pomůžeme vám zavést nová pravidla do vašich obchodních vztahů s dodavateli. Ať už jde o úpravu smluvní dokumentace, nastavení pravidel pro nákup, sběr dat či zadávacích řízení tak, aby byly v souladu s vašimi cíli v rámci ESG strategie.

Kontaktujte nás
GAP Analýza

Pomůžeme vám identifikovat mezery v jednotlivých oblastech ESG ve vazbě na vaše relevantní témata a doporučíme vám návrhy na zlepšení.

Kontaktujte nás
Podniková transformace

Zavedení principů udržitelného podnikání vyžaduje řadu změn, jako např. implementaci nových firemních procesů pro sběr nových typů dat a technologií, úpravu směrnic, nastavení odpovědnosti a zavedení nových rolí v rámci ESG.

Kontaktujte nás
ESG strategie

Pomůžeme vám vytvořit ESG strategii, která je přizpůsobena vašemu sektoru, velikosti, profilu a ambicím, a která je v souladu s mezinárodními standardy a požadavky vašich stakeholderů.

Kontaktujte nás
Měření uhlíkové stopy

Pomůžeme vám vypočítat uhlíkovou stopu Vaší společnosti či produktu, a to v souladu s nejnovějšími požadavky ESRS standardů dle metodiky Greenhouse Gas Protocol (GHG). Výslednou zprávu poté můžete využít pro účely auditu nebo ji sdílet se svými obchodními partnery.

Kontaktujte nás
Nefinanční reporting

Vypracování zprávy o udržitelnosti (ESG report) je nejen novým požadavkem, ale také možností prezentace vašeho podnikání pro vaše obchodní partnery, investory, klienty a zaměstnance.

Tvorba Zprávy o udržitelnosti je proces, který zahrnuje vytyčení relevantních oblastí, sběr a analýzu dat a klíčových stran a určení ESG strategie podniku.

Pomůžeme vám vypracovat zprávu o udržitelnosti v souladu s požadavky CSRD, standardů ESRS a EU Taxonomie tak, aby mohla být následně auditována.

Kontaktujte nás
ESG due dilligence

Due diligence je proces zaměřený na identifikaci a řešení aktuálních i potenciálních negativních dopadů  činnosti společnosti na lidská práva a životní prostředí a identifikace rizik spojených se správou společnosti.

Kontaktujte nás
ESG rating

V rámci našich poradenských služeb vám pomůžeme vypracovat doporučení a opatření a nastavit strategii pro zlepšení ESG skóre vaší společnosti.

Kontaktujte nás
Udržitelné financování

Rádi vám poskytneme podporu pro splnění nároků bank či prozkoumání nových možností financování s důrazem na udržitelnost. Vedle regulace se objevují i inovativní přístupy k financování, jako jsou zelené nebo sociální dluhopisy.

S naší pomocí vyberete optimální způsob financování a provedeme vás celým procesem transakce.

Kontaktujte nás
Uhlíkové clo

Poskytneme vám podporu při zavedení mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích –  anglicky Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

Pomůžeme vám:

  • Seznámit se s CBAM.
  • S analýzou dovážených výrobků ve světle definice CBAM.
  • Analýzou vašich smluvních vztahů a komunikací s dodavateli.
  • S tvorbou CBAM výkazů a jejich podáním.
  • Přípravou interních směrnic.
Kontaktujte nás
Vaše kontaktní osoby

Zuzana Kubíková

Head of Management Consulting
Zobrazit detail

Anna Pačesová

Head of Corporate Services
Zobrazit detail