Uhlíkové clo jako cesta k dosažení klimatické neutrality

Co je CBAM?

Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích neboli Carbon border adjustment mechanism (CBAM) představuje klíčový nástroj EU v boji proti uhlíkovým emisím a tvoří jeden z hlavních pilířů legislativního balíčku „Fit for 55“.

Podstatou tohoto nařízení je výběr emisních poplatků (tzv. uhlíkového cla) z dovozu surovin a výrobků, jejichž výroba je spojena s emisí velkého množství skleníkových plynů.

Cílem regulace je zabránit firmám v obcházení přísných emisních limitů EU, kdy firmy přesouvají znečišťující výrobu do třetích zemí s méně přísnými standardy politiky v oblasti klimatu, než jsou standardy EU.

Na jaké výrobky se bude CBAM vztahovat

Účinnost nařízení je rozdělená do dvou období. Přechodné období trvá od 1. října 2023 do 31. prosince 2025. Během této doby nehradí dovozci zboží do EU poplatky za tzv. certifikáty CBAM, ale mají povinnost Evropské komisi předkládat čtvrtletní zprávy o emisích oxidu uhličitého vypuštěných při výrobě daných produktů.

CBAM se v první fázi vztahuje pouze na odvětví s vysokými emisemi uhlíku a vysokým rizikem úniku uhlíku. Konktrétně se to týká těchto komodit a produktů s původem ze třetích zemí:

  • Cement,
  • Elektřina,
  • Hnojiva,
  • Železo a ocel,
  • Hliník,
  • Vodík,
  • Výrobky z výše uvedeného zboží.

Povinný nákup certifikátů CBAM od 1. 1. 2026

Od 1. ledna 2026 bude mechanismus plně účinný a dovozci budou muset nakupovat certifikáty CBAM, a to v množství pokrývajícím emise, které jsou ve třetích zemích vypuštěné při výrobě tohoto dováženého zboží.  Cena těchto certifikátů bude odvozena od stávajícího systému pro obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) tzn. že, cena jednoho CBAM certifikátu v momentu jeho nákupu bude přímo reflektovat průměrnou cenu jedné emisní povolenky, vydraženou nejblíže momentu nákupu CBAM certifikátu. Cena jedné emisní povolenky bude aktualizována každý týden.

Jak bude CBAM fungovat

Pro účely podávání výše zmíněných čtvrtletních zpráv o emisích zřídila Evropská komise přechodný CBAM rejstřík, který je dostupný na CBAM Trader Portal. Přístup a registraci do rejstříku zajištuje Celní správa ČR.

Od 1. ledna 2026 budou muset být dovozci registrováni jako CBAM deklaranti, budou mít povinnost podávat roční CBAM prohlášení a platit za emise obsažené v dovezeném zboží. Žádosti o tuto registraci se budou podávat během roku 2025.

CBAM jako cíl k dosažení klimatické neutrality

Mechanismus CBAM má fungovat souběžně se systémem EU pro obchodování s emisemi (EU ETS). Má být alternativním systémem, který ochrání evropské podniky před konkurencí ze třetích zemí, vyrovná pravidla a zamezí výše zmiňovanému úniku uhlíku. Pokud již země mimo EU svůj systém obchodování s emisemi srovnatelný s EU ETS provozuje, z pohledu ceny výrobku se pro ni nic nemění. Cílem mechanismu není vyžadovat platbu za emise uhlíku dvakrát, ale motivovat další země ke zpoplatnění emisí. Nařízení tak představuje další nástroj, který má pomoci EU dosáhnout klimatické neutrality nejpozději do roku 2050.

Máte zájem o bližší informace týkající se této problematiky? Neváhejte nás kontaktovat.

Autoři

Anna Pačesová

Head of Corporate Services
Zobrazit detail

Taťána Mitášová

Senior Consultant
Zobrazit detail