Přelom v ESG: Nové ESRS standardy a aktualizované směrnice

Rádi bychom vás informovali o nedávných změnách ESRS (Evropských standardů pro podávání zprav o udržitelnosti) a změně ve směrnici 2013/34/EU.

Co je nového?

Finalizace 12 standardů ESRS

Sada 12 standardů (ESRS) dostala finální podobu, určuje pravidla pro zveřejňování informací o udržitelnosti společností podle směrnice o nefinančním reportingu (CSRD) – pravidla pro nefinanční reporting.

Standardy jsou dostupné i českém jazyce na webové stránce: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=PI_COM:C(2023)5303

Jsou rozděleny na 2 obecné (obecné požadavky a informace) a 10 tematických (životního prostředí, sociálně-společenských věcí a vedení společnosti). Oproti předchozí verzi, nabízí standardy jistou míru flexibility – zveřejnění některých informací je totiž ponecháno na dobrovolné bázi. Nabízí také nové definice a zavádí novou terminologii v oblasti nefinančního výkaznictví.

Po skončení kontrolního období a po vstupu v platnost (1. 1. 2024) budou ESRS hlavním zdrojem informací pro sestavení ESG Reportu, který bude pro spoustu společností do budoucna povinný.

Mění se velikostní kritéria pro všechny podniky podléhající směrnici CSRD

Tuto změnu zavádí nedávná novela ve směrnici 2013/34/EU, kterou přijala Evropská Komise.

Spočívá ve zvýšení finančních kritérií velikosti pro mikropodniky a malé, střední a velké podniky nebo skupiny.

Za velký podnik bude nyní považován podnik splňující dvě ze tří následujících kritérií: obrat 50 milionů eur, bilanční suma 25 milionů eur, a/nebo 250 a více zaměstnanců.

Oproti předchozímu obratu 40mil EUR a bilanční sumě 20mil EUR, počet zaměstnanců však zůstal nezměněn.

Právě těchto podniků se bude týkat nefinanční reporting podle CSRD už od roku 2025 (První report budou sestavovat v roce 2026 za rok 2025).

Kromě toho dochází také k úpravě kategorizace malých a středních podniků, kterých se reporting bude týkat později, i oni ale budou ovlivněni v rámci dodavatelského řetězce.

Hlavní motivací pro změnu je reagovat na významnou inflaci v letech 2021 a 2022, která vedla k potřebě revidovat a zvýšit finanční kritéria určující velikost společnosti. Tato revize má za cíl snížit administrativní zátěž a udržet konkurenceschopnost malých a středních podniků v Evropské unii.

Prodloužení lhůty pro přijetí ESRS standardů pro určitá odvětví a některé podniky ze třetích zemí

Evropská komise přišla s novým návrhem změny v rámci směrnice 2013/34/EU. Tento návrh se týká odložení termínu pro zavedení ESRS standardů (popsaných výše) pro firmy z určitých odvětví a některé podniky ze třetích zemí až do 30. června 2026.

Cílem je zjednodušit administrativní procesy pro podniky, které působí v EU, včetně firem ze třetích zemí. Tato změna by měla usnadnit podnikům přizpůsobení se novým požadavkům, aniž by to narušilo hlavní cíle v oblasti udržitelného rozvoje. Komise tímto krokem ukazuje snahu o větší efektivitu a přístupnost ohlašovacích povinností, s důrazem na podporu malých a středních podniků.

Proč je to důležité?

Tyto změny mají za cíl zvýšit transparentnost a podporovat udržitelnost v podnikání. Jsou klíčové pro přechod k udržitelnější ekonomice v EU a pomáhají zajistit, že firmy budou správně informovat o svém vlivu na životní prostředí a společnost.

Co byste měli dělat?

Je důležité se seznámit s novými standardy a připravit se na jejich implementaci ve vaší organizaci. Pokud potřebujete pomoc nebo poradenství ohledně toho, jak tyto změny ovlivní vaši firmu, neváhejte se na nás obrátit.

Jsme tady, abychom vám pomohli.

Autoři

Demian Kupanovac

Junior Consultant
Zobrazit detail

Anna Pačesová

Head of Corporate Services
Zobrazit detail