Jak může přehlížení problematiky ESG ovlivnit fungování vaší firmy?

V současné době se termín ESG skloňuje na všech možných úrovních a stává se stále významnějším pojmem. Společnosti, které tuto problematiku přehlížejí, se vystavují řadě rizik, mimo jiné třeba ztrátě konkurenceschopnosti. V tomto článku se podrobněji zaměříme na to, jaké konkrétní důsledky může podcenění ESG mít.

Environmental, Social a Governance jsou tři klíčové oblasti, podle kterých se posuzuje společenská odpovědnost a udržitelnost firem. Jinými slovy se sleduje, jaký dopad má fungování firmy na životní prostředí, na společnost a její zaměstnance a jak eticky se firma chová.

Povinný ESG Reporting

ESG Report – zpráva zahrnující nefinanční data o hospodaření firmy v těchto třech oblastech, se nyní přímo vztahuje na velké podniky, definované dle zákona o účetnictví. ESG Report by se, dle CSRD směrnice, měl od roku 2024 vztahovat také na společnosti s 250+ zaměstnanci a obratem nad 1 mld. Kč, či aktivy vyššími jak 500 mil. Kč. První nefinanční report se od těchto společností očekává v roce 2026, s daty za fiskální rok 2025. V roce 2027 (za rok 2026) budou poprvé reportovat i kótované malé a střední podniky.

„Nepovinný“ ESG Reporting

Pokud nespadáte ani do jedné z výše uvedených skupin, neznamená to, že se vás problematika ESG netýká. Naopak – vliv na vás bude mít v každém případě. Může se vás totiž dotknout nepřímo, a to v rámci dodavatelského řetězce, a tím velmi významně ovlivnit vaše podnikání. Transparentní ESG reportování a zohledňování ESG faktorů totiž neovlivňuje pouze společnost k reportingu povinnou, ale také její dodavatele a obchodní partnery.

Proč je pro vás klíčové se problematikou ESG začít aktivně zabývat

  1. ESG faktory mají stále větší vliv na investiční rozhodnutí. Investoři věnují velkou pozornost tomu, jak je daná společnost v těchto aspektech zodpovědná. Přehlížení ESG tak může odrazovat potenciální investory, kteří hledají dlouhodobě udržitelná a odpovědná podnikání.
  2. Banky a pojišťovny začínají zohledňovat ESG faktory při poskytování svých finančních produktů.
  3. Pokud je vaším zákazníkem subjekt povinný předkládat ESG report, bude ho zajímat, jak řešíte svá ESG rizika, dopad své činnosti na životní prostředí, lidská práva či ochranu soukromí zaměstnanců.
  4. Pokud budete žádat o dotace, budete uvádět jaké dopady má vaše podnikání do jednotlivých ESG oblastí.
  5. Negativní pověst v oblasti ESG může odradit stávající i potenciální zákazníky. Na druhou stranu společnosti, které ESG aktivně řeší, tím mohou získat konkurenční výhodu.
  6. ESG se týká i vašich zaměstnanců. Společnosti, které se věnují sociální odpovědnosti a pracovním podmínkám, mohou získat loajální a motivované zaměstnance.
    Témata typu ESG jsou poměrně zásadní především pro nastupující generaci. Přehlížení sociálních aspektů může naopak vést k nespokojenosti a fluktuaci personálu.

Pro udržitelný a dlouhodobý růst vaší firmy je zavedení vhodné ESG strategie klíčovým prvkem. Přehlížení tohoto nového trendu může mít negativní důsledky pro vaše podnikání. ESG se není třeba bát. Je důležité si uvědomit, že nejde ani tak o nastolení nových pravidel podnikání, ale spíše o deklaraci již zavedených opatření a příslib postupné optimalizace. Sběr dat, počáteční analýza a implementace nové strategie však nějaký čas zaberou, proto výrazně doporučujeme zaměřit se na ESG již nyní a počítat s ním v rámci vašeho strategického plánování a rozhodování.

Rádi vám (nejen) s tímto tématem pomůžeme. Máme zkušený tým, který vám pomůže s hloubkovou analýzou i přípravou strategie a dá vám potřebnou podporu při vytváření nefinančního výkaznictví, které bude odpovídat aktuálním standardům EU. Společně definujeme, na které oblasti se především zaměřit, jak postupovat při sběru dat či jak nastavit nové procesy tak, aby vše do budoucna probíhalo hladce a co nejefektivněji. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Autoři

Anna Pačesová

Head of Corporate Services
Zobrazit detail

Taťána Mitášová

Senior Consultant
Zobrazit detail