Czech Republic
Jazyky

ESG Reporting

Snažíte se vytvořit udržitelnější firmu? Pokud ano, a zejména pokud na vás zainteresované strany kladou určité nároky z hlediska CSR, nepochybně jim potřebujete nějakým způsobem prezentovat své úspěchy, dosažený pokrok a další cíle.

Je důležité nastavit si své iniciativy v CSR správně, abyste mohli udržet a dále zlepšovat reputaci své společnosti.

Můžeme vás celým procesem nefinančního výkaznictví provést a pomoci vám připravit zprávu o dopadu od prvního návrhu až po audit.

Řídicí panel pro váš dopad

Pokud chcete zainteresovaným stranám představit konkrétní výsledky své firmy v oblasti udržitelnosti nebo pokud chcete začít měřit a soustředit se na nefinanční výkaznictví, určitě oceníte náš produkt Impact Dashboard. Na tomto řídicím panelu uvidíte, kam vaše společnost směřuje, a zobrazí se vám 3–5 indikátorů, jež vaší firmě pomohou získat lepší přehled o vašich úspěších v CSR.

Zpráva o CSR

Vydávání zpráv o CSR se brzy stane povinností pro prakticky všechny subjekty v Evropské unii. Proto je důležité začít vyvíjet strategii vaší firmy v této oblasti raději dříve než později. Zpráva o CSR je dokument, v němž sledujete plnění svých cílů a podrobně popisujete relevantní témata. Umožňuje vám strategicky rozhodovat tak, abyste mohli přispět k udržitelnější ekonomice.

Kontaktní osoby

Zuzana Kubíková

Head of Management Consulting

+420 731 408 920

zuzana.kubikova@rsm.cz

Anna Pačesová

Head of Corporate Services

+420 730 584 901

anna.pacesova@rsm.cz