ESG Reporting

Po úspěšné implementaci ESG strategie budete připraveni na ESG reporting, a my vám rádi poskytneme podporu v tomto procesu.

Naším cílem je pomoci vám splnit legislativní požadavky, včetně NFRD/CSRD, Taxonomie EU, TCFD a dalších relevantních norem.

Nabízíme komplexní asistenci při sběru nezbytných dat a jejich správném vykazování. Společně s vámi sestavíme výslednou zprávu, která bude pevně zakotvena ve vhodné metodice a opírat se o osvědčené postupy („best practice“) ve vašem odvětví.

Vaše ESG zpráva bude připravena tak, aby plně obstála ověření ze strany auditorských orgánů. S naším odborným vedením můžete mít jistotu, že váš reporting bude nejen v souladu s legislativou, ale také poskytne komplexní a transparentní pohled na váš přístup k environmentálním, sociálním a správním otázkám.

Vaše kontaktní osoby

Zuzana Kubíková

Head of Management Consulting
Zobrazit detail

Anna Pačesová

Head of Corporate Services
Zobrazit detail