Oceňování pro účely českého účetnictví

Máme značné zkušenosti s oceňováním aktiv podniků, a to jak pro účely lokálního českého účetnictví, tak pro účetnictví zpracovávané podle mezinárodních účetních standardů IFRS a US GAAP

Oceňování pro účely českého účetního výkaznictví je v největším rozsahu spojeno s právními transformacemi (fúze, rozdělení), kdy je možné ocenit jednotlivá aktiva a závazky společnosti na tržní reálnou hodnotu. To vede ke zreálnění účetního obrazu.

Dalším relevantním bodem pro ocenění je vyčíslování opravných položek, a to zejména v případě majetkových účastí, poskytnutých úvěrů či portfolia obtížně dobytných obchodních pohledávek.

Máme značné zkušenosti s oceňováním aktiv podniků, a to jak pro účely lokálního českého účetnictví, tak pro účetnictví zpracovávané podle mezinárodních účetních standardů IFRS a US GAAP

Vaše kontaktní osoba

Rudolf Hájek

Senior Manager – Business Valuation
Zobrazit detail