Czech Republic
Jazyky

Přeměny společností a restrukturalizace

Fúze, rozdělení či změna právní formy jsou častými způsoby přeměny společností, které umožňují zlepšit správu podnikatelského holdingu, případně vyhovět požadavkům bankovního financování. Zároveň je možné v rámci právní přeměny zohlednit v účetním výkaznictví reálné hodnoty majetku i závazků.

Vzhledem k našim zkušenostem sdíleným v rámci společnosti RSM CZ vám dokážeme identifikovat nejvhodnější způsob přeměny, a kromě ocenění dodat další účetní a daňové služby, jež jsou nezbytné pro úspěšné dokončení přeměny.

Co pro Vás můžeme v této oblasti zajistit?

  • Ocenění jmění zanikajících společností u fúzí sloučením nebo splynutím
  • Ocenění části jmění při rozdělení odštěpením
  • Ocenění jmění společnosti při změně právní formy

Též pro vás zpracujeme

  • Znalecké zprávy o přezkoumání návrhu smlouvy o fúzi či přezkoumání projektu rozdělení
  • Zpracování znaleckého posudku pro splnění požadavku vyplývajícího z § 5a zákona o přeměnách (provádí se testování, zda nejsou naplněny parametry insolvence dle insolvenčního zákona)

Ve spolupráci s dalšími odděleními a spolupracujícími advokáty jsme schopni nabídnout všechny činnosti potřebné pro úspěšnou přeměnu.

Kontaktní osoby

Rudolf Hájek

Senior Manager

+420 739 609 022

rudolf.hajek@rsm.cz

Jiří Skotnica

Head of Valution

+420 739 680 970

jiri.skotnica@rsm.cz

Reference