Přeměny společností a restrukturalizace

Přeměny společností v podobě fúzí, rozdělení nebo změn právní formy často souvisí s přípravami k prodeji, se začleněním akvizic do struktur nových vlastníků nebo vnitroskupinovými restrukturalizacemi.

Fúze, rozdělení či změna právní formy jsou častými způsoby přeměny společností, které umožňují zlepšit správu podnikatelského holdingu, případně vyhovět požadavkům bankovního financování. Zároveň je možné v rámci právní přeměny zohlednit v účetním výkaznictví reálné hodnoty majetku i závazků.

Vzhledem k našim zkušenostem napříč širokým spektrem poskytovaných služeb pro vás společně s našimi kolegy z transakčního a daňového oddělení identifikujeme nejvhodnější způsob přeměny, a kromě ocenění vám můžeme poskytnout další navazující účetní a daňové služby, jež jsou nezbytné pro úspěšné dokončení přeměny.

Co pro vás můžeme v této oblasti zajistit?

  • Ocenění jmění zanikajících společností u fúzí sloučením nebo splynutím.
  • Ocenění části jmění při rozdělení odštěpením.
  • Ocenění jmění společnosti při změně právní formy.

Zpracujeme vám:

  • Znalecké zprávy o přezkoumání návrhu smlouvy o fúzi či přezkoumání projektu rozdělení.
  • Znalecký posudek pro splnění požadavku vyplývajícího z § 5a zákona o přeměnách s testováním, zda nejsou naplněny parametry insolvence dle insolvenčního zákona.

Ve spolupráci s dalšími odděleními a spolupracujícími advokáty jsme schopni nabídnout všechny činnosti potřebné pro úspěšnou přeměnu.

 
Vaše kontaktní osoby

Rudolf Hájek

Senior Manager – Business Valuation
Zobrazit detail

Jiří Skotnica

Head of Valuation
Zobrazit detail