Czech Republic
Jazyky

účetní období

Novela zákona o účetnictví na Slovensku od 1.1. 2020

09.12.2019
Dňa 15.10.2019 schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, pričom najväčšie zmeny sa týkajú overenie účtovnej závierky auditorom. Do konca roku 2019 je overenie účtovnej závierky audítorom povinné pre družstvá a pre akciovú spoločnosť, jednoduchú spoločnosť na akcie a pre spoločnosť s ručením obmedzeným, ak spĺňajú veľkostné kritériá. Od 1.1.2020 majú […]

Změna judikatury soudu v rámci rozdělení zisku

19.08.2019
Nejvyšší soud vydal na přelomu března a dubna tohoto roku usnesení, potvrzující právní úpravu, která vstoupila v platnost 1. 1. 2014. Dle tohoto zákona o obchodních korporacích může účetní závěrka, zpracována za předchozí účetní období, sloužit jako podklad pro rozdělení zisku až do konce následujícího účetního období. Tímto usnesením Nejvyšší soud zvrátil judikaturní závěr přijatý […]