Czech Republic
Jazyky

Zákon o obchodních korporacích

Zrušení a zánik společnosti s likvidací krok za krokem

19.10.2022
Ukončení činnosti podnikání či zrušení společnosti a její následné likvidaci předchází mnoho okolností. Ne nutně jí ale musí předcházet neúspěch, ztráta nebo jiné problémy. Společnost lze například zlikvidovat po splnění jejího účelu, který je dán zakladatelskou listinou, po vypršení doby platnosti v případě, že byla založena na dobu určitou, nebo pokud je vidina dosaženého likvidačního zůstatku […]

Blíží se konec lhůty k přijetí zákona o obchodních korporacích

24.08.2015
24.8.2015 - Zákon o obchodních korporacích je účinný od ledna 2014. Společnosti, které se mu nepodřídily a neudělají tak do konce roku 2015, můžou potkat nemalé komplikace.