Czech Republic
Jazyky

Novela zákona o účetnictví

Novela zákona o účetnictví na Slovensku od 1.1. 2020

09.12.2019
Dňa 15.10.2019 schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, pričom najväčšie zmeny sa týkajú overenie účtovnej závierky auditorom. Do konca roku 2019 je overenie účtovnej závierky audítorom povinné pre družstvá a pre akciovú spoločnosť, jednoduchú spoločnosť na akcie a pre spoločnosť s ručením obmedzeným, ak spĺňajú veľkostné kritériá. Od 1.1.2020 majú […]

Změny v zákoně o účetnictví v roce 2016 (část první)

21.09.2015
21.9.2015 - Nový rok 2016 se nám mílovými kroky chtě nechtě blíží a s ním také nové změny a povinnosti pro účetní jednotky, které přinese za poslední roky nejrozsáhlejší Novela zákona o účetnictví.