Czech Republic
Jazyky

transfer pricing

Jak na úpravu převodních cen při rostoucí inflaci a zvyšování úrokových sazeb

22.06.2022
Vliv rostoucích cen materiálů, energií, dopravy a dalších vstupů na hospodaření podniků a ekonomiku jako takovou je aktuálně velmi často skloňovaným tématem. Řada společností na toto zdražování reaguje zvyšováním svých prodejních cen a úpravou prodejních strategií. Vedle přehodnocení cenové politiky vůči zákazníkům by však firmy neměly zapomínat ani na změnu nastavení převodních cen u transakcí […]

Vyznáte se v nastavení převodních cen?

06.12.2021
Stanovení převodních cen je pro nadnárodní koncerny obvykle jednou z nejzásadnějších daňových otázek, a to i vzhledem k míře subjektivity v této oblasti. Daňové úřady po celém světě zvyšují úsilí ve snaze zajistit, aby nedocházelo k nepatřičnému přesunu zisků prostřednictvím stanovení cen bez tržního odstupu. Nejinak tomu je i v České republice. Síť RSM nyní představuje Transfer […]

Vliv mimořádných ekonomických situací na nastavení převodních cen

29.03.2021
Ekonomické dopady pandemie Covid-19 jsou poslední dobou často skloňovaným tématem. Tato mimořádná situace ovlivňuje samozřejmě též skupiny spřízněných společností, které kromě běžných provozních věcí mohou řešit i to, zda a jak vlivem této mimořádné situace změnit jejich aktuální nastavení převodních cen, či jak přistoupit k alokaci vzniklých mimořádných nákladů či ztrát. Ke konci roku 2020 se […]

Opomíjené oblasti nastavení transfer pricingu

03.03.2021
Transfer pricing v poslední době získal na důležitosti, a to jak u daňových poplatníků, tak u daňové správy. Řada společností tak již učinila nezbytné kroky pro správné nastavení cen ve skupině. V rámci naší praxe se nicméně často setkáváme s tím, že společnosti některé vztahy opomíjí nebo nastavují nevhodným způsobem. Ceny mezi spřízněnými společnostmi lze obecně považovat za […]

Pravidelná aktualizace nastavení převodních cen minimalizuje riziko odchýlení se od tržního standardu

25.02.2020
Ministerstvo financí zveřejnilo v minulém roce Pokyn GFŘ D – 34 „Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky – převodní ceny“ reagující na aktualizaci Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy z roku 2017. Předmětem Pokynu D – 34 jsou mimo jiné praktická doporučení při provádění srovnávacích analýz, včetně […]

Boj proti daňové „optimalizaci“ – Report CbC začíná v ČR nabírat výraznějších kontur

20.07.2017
Rádi bychom vás informovali, že Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení dne 12. července 2017 vládní návrh novely zákona č. 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní („Novela“) ve znění schválených pozměňovacích návrhů, která v České republice zavádí povinnost Country by Country reportingu („CbC“). Generální finanční ředitelství v této souvislosti navíc vydalo počátkem července […]