Funkční měna: Nový přístup v českém účetnictví

O možnosti vedení účetnictví a placení daní v cizí měně se mluví již delší dobu. Dle původních plánů měla být zavedena prostřednictvím nového zákona o účetnictví, jehož účinnost byla odložena na dobu nejdříve od 1. 1. 2025. Poměrně překvapivě se však koncept „funkční měny“ objevil už v návrhu novely stávajícího zákona o účetnictví, který by měl vstoupit v platnost 1. 1. 2024, a to v rámci finálního návrhu konsolidačního balíčku.

Základní myšlenka konceptu funkční měny vychází z Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Ty definují funkční měnu jako měnu primárního ekonomické prostředí, v němž účetní jednotka operuje a provádí většinu svých obchodních a finančních transakcí. Definice měny účetnictví sice vychází z IFRS, ale v návrhu se neuvádí, jak je definováno „primární ekonomické prostředí“, například kolik procent objemu transakcí by mělo být realizováno v cizí měně. Vzhledem k tomu, že společnosti budou muset použití funkční měny prokazovat, měla by být kritéria jasně definovaná.

Dobrovolně, ale jen za určitých podmínek

Ministerstvo financí plánuje omezit možnost využití funkční měny pro české společnosti na tři hlavní světové měny: EUR, USD a GBP. S dalšími měnami se zatím nepočítá. Společnosti, které provádějí většinu svých transakcí v jedné z uvedených měn, budou moci od 1. 1. 2024 vést své účetnictví právě v ní. Půjde o dobrovolné rozhodnutí (na rozdíl od IFRS, kde je použití funkční měny povinné), společnosti však budou muset prokázat, že daná měna primárně ovlivňuje jejich podnikání, což ji činí „funkční měnou“. Česká koruna se pak pro tyto společnosti stane měnou cizí. Tato změna může mít díky vlivu kurzových přepočtů významný dopad na výši a strukturu hospodářského výsledku.

Z vládního návrhu vyplývá, že pro účely účetnictví se použije měnový kurz vyhlášený centrální bankou příslušnou pro měnu účetnictví, což je např. Evropská centrální banka pro eura či FED (nikoliv ČNB) pro dolary, a může se lišit od měnového kurzu používaného pro účely daně z přidané hodnoty.

Dvakrát měř a jednou řež

Měnu účetnictví bude možné změnit pouze k prvnímu dni účetního období. Změna z funkční měny na CZK však bude možná pouze v případě, že zvolená měna účetnictví přestane být funkční měnou podle definice výše. Pokud tedy o využívání funkční měny uvažujete, promyslete to pořádně, protože případný návrat zpět nebude tak jednoduchý (nemůže k němu dojít čistě z rozhodnutí společnosti).

Placení daní v cizí měně? Možná některých…

Záměrem vlády je také možnost placení daní v cizí měně. Pravděpodobně se to však bude týkat pouze daní z příjmů, nikoliv DPH a dalších daní či odvodů na sociální a zdravotní pojištění. V těchto případech, respektive při přepočtu všech pohledávek a závazků v české měně tedy budou vznikat kurzové rozdíly.

Nejasnosti zůstávají

Mnohé účetní programy nejsou v současné době připravené na to, že měnou účetnictví nemusí být CZK. Vzhledem k tomu, že legislativní proces ještě zdaleka není u konce, budou muset vývojáři účetních programů reagovat velmi rychle. Nejasné také zatím zůstává, jak bude zachována srovnatelnost údajů při přechodu na novou měnu. Přechodná ustanovení totiž dosud nebyla blíže diskutována. Stejně tak je otázkou, v jaké měně budou společnosti využívající funkční měnu reportovat např. ve vztahu k Českému statistickému úřadu.

Veškeré výše uvedené informace prosím berte jako orientační. Situaci pro vás budeme i nadále podrobně monitorovat a o finální podobě této zásadní změny v českém účetnictví vás budeme informovat, jakmile to bude možné.

Autoři

Lenka Černohubá

Head of Accounting
Zobrazit detail