IFRS závěrka

Patříte mezi subjekty, které povinně vedou účetnictví a sestavují účetní závěrku podle mezinárodních účetních standardů? Naši specialisté jsou tu pro vás.

Kdo je povinen sestavit účetní závěrku dle IFRS?

Jste emitentem investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo jste součástí konsolidačního celku, jež připravuje konsolidovanou účetní závěrku dle IFRS.

S novým zákonem o účetnictví se okruh subjektů povinně sestavujících účetní závěrku dle IFRS ještě rozšíří.

IFRS závěrka a IFRS reporting

Poskytneme vám kompletní služby při sestavování závěrky (řádné, mezitímní či konsolidované) podle mezinárodních účetních standardů včetně přípravy souvisejících dokumentů dle zákonných požadavků.

Pro účely měsíčního, kvartálního či ročního reportingu vám zajistíme vytvoření reportingového balíčku podle IFRS standardů.

Převod účetnictví z Českých účetních standardů na IFRS

Pokud si nejste jisti, jak správně převést účetnictví vedené podle českých účetních standardů na IFRS, jsme vám k dispozici. Disponujeme specialisty, kteří vám s touto problematikou pomohou a zajistí převod vámi poskytnutých účetních dat vedených podle CAS na data, jež budou v souladu s mezinárodními účetními standardy IFRS.

Vaše kontaktní osoby

Lenka Černohubá

Head of Accounting
Zobrazit detail

Anna Šteflová

Project Manager
Zobrazit detail

Petra Bouzková

Supervisor
Zobrazit detail