Unified Communication

Nabízíme balík inteligentních produktů, služeb a příslušného softwaru, které zjednodušují a urychlují komunikaci.

Bourají se hranice mezi službami hlasu, emailu, konferencemi, videa a rychlých zpráv (instant messaging). Služby začínají být mezi sebou více provázané, začínají více spolupracovat a to v jakoukoliv dobu s dostupností z jakéhokoliv místa. Zjednodušují se tak pracovní procesy, které záleží na odezvě člověka.

Výhody Unified Communication

 • Menší pořizovací nároky oproti systému pobočkových ústředen
 • Vysoká mobilita uživatelů
 • Otevřené řešení pro propojení na požadované aplikace
 • Výhodný systém pro nasazení do více lokalit
 • Úspora telefonních nákladů
 • Úspora nákladů na cestování

Vlastnosti Unified Communication

 • Podle nastavení událostí v kalendáři se mění nastavení a směrování telefonních hovorů a stav dostupnosti na klientu pro posílání rychlých zpráv
 • Aplikace jsou dostupné z mobilních zařízení. Dnes převážně mobilních telefonů, které mají operační systém. Např. z mobilního telefonu jsme schopni prověřit stav zakázky, odesílat emaily apod.
 • Stolní telefon je dnes také malým počítačem a díky svému display s patřičným rozlišením může obsluhovat některé aplikace
 • Integrace IVR řešení, jeho provázání s IP telefonií a firemním informačním softwarem
 • Přijímání a odesílání faxů – příchozí fax je zpracován, uložen jako příloha do emailu, který obdržíme. Odchozí fax může být naskenovaný obrázek, nebo zvolený dokument. Systém si ho sám přeformátuje a odešle na námi zadané číslo
 • Pořádání školení přes internet – obraz a prezentace jsou promítány ve webovém prohlížeči. Přenos zvuku pak přes telefon, kdz se zavolá na dohodnuté telefonní číslo Velmi pružné sestavení videokonferenčních spojení

 

Firm leadership
Firm leadership – subtitle