Prezident podepsal konsolidační balíček. Co přinesl v oblasti DPH?

Přinášíme vám další díl shrnutí toho nejdůležitějšího, co konsolidační balíček přináší již od 1. 1. 2024 v daních. Navazujeme tak na náš předchozí daňový newsletter, tentokrát se ale zaměříme na DPH.

Změny sazeb

Novela ruší druhou sníženou sazbu DPH a zavádí jen jednu sníženou sazbu ve výši 12 %. Základní sazba zůstává ve výši 21 %. Zároveň zavádí 0% sazbu (resp. osvobození s nárokem na odpočet) pro knihy.

PŘEŘAZENÍ SLUŽEB A ZBOŽÍ ZE SNÍŽENÉ DO ZÁKLADNÍ SAZBY

Nově budou základní sazbě podléhat např. kadeřnické a holičské služby, opravy obuvi, úklidové práce v domácnostech, sběr a přeprava komunálního odpadu, služby autorů a výkonných umělců, ale také točené pivo a veškeré nápoje kromě kohoutkové vody a mléka, a to i jako součást stravovací služby.

Ze zboží se dále jedná zejména o palivové dřevo, řezané květiny a dovoz uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností.

Ve snížené sazbě tak nadále zůstává úprava a rozvod vody, odvod a čištění odpadních vod, hromadná přeprava osob, ubytovací služby a stravovací služby (bez nápojů).

VYÚČTOVÁNÍ ZÁLOH PŘI ZMĚNĚ SAZEB

Při vyúčtování za zboží či služby, ke kterým byly uhrazeny zálohy ještě v roce 2023, se nová sazba uplatní pouze na doplatek, tj. na rozdíl mezi celkovým základem daně a úhrnem základů daně ze záloh. V případě, že uhrazené zálohy převyšují základ daně z vyúčtování, je třeba na přeplatek uplatnit sazbu daně dle jednotlivých záloh, a to od té historicky nejmladší.

Omezení nároku na odpočet u „drahých“ automobilů

Podobně jako u daně z příjmů bude i nárok na odpočet v případě vozidel kategorie M1 (osobních automobilů) možný jen do výše 420 000 Kč (což odpovídá pořizovací ceně vozidla 2 mil Kč bez DPH). Toto omezení se týká vozidel, která jsou evidována jako dlouhodobý majetek, ať už jde o vozidlo ve vlastním majetku či užívané na základě smlouvy o finančním leasingu. Naopak se nevztahuje na vozidla určená pouze k prodeji evidovaná jako zásoba. Díky přechodným ustanovením novely by se nemělo omezení vztahovat na tuzemské nákupy vozidel započaté ještě v roce 2023.

A jak je to s tichým vínem?

Zakončeme naše shrnutí obdobně jako náš nedávný přehled novinek v oblasti daně z příjmů – a to pozorností věnované tichému vínu.

Na rozdíl od novely zákona o daních z příjmů, v oblasti DPH zůstává možnost odpočtu DPH z tichého vína jakožto daru beze změny. Odpočet DPH lze i nadále uplatnit při poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, pokud jeho cena bez daně nepřesahuje 500 Kč. Byť je tedy darování vína či jakéhokoli jiného alkoholu obchodním partnerům pro účely daně z příjmů od roku 2024 vždy nedaňovým nákladem, nárok na odpočet DPH zůstává.

Autoři

Kateřina Provodová

Head of Tax
Zobrazit detail

Štěpánka Králová

Senior Consultant
Zobrazit detail