Co nám přinesl „konsolidační balíček“ v oblasti mezd?

Přinášíme vám základní přehled toho nejdůležitějšího, co konsolidační balíček obsahuje, přičemž celá řada opatření vstupuje v platnost již od 1. ledna 2024.

Některá opatření, která mají začít platit později, ještě nemají svou finální podobu. Vývoj situace kolem konsolidačního balíčku pro Vás budeme samozřejmě i nadále pečlivě sledovat.

Potřebujete vyřešit mzdy? Poraďte se u odborníků

ZOBRAZIT VÍCE

 Nemocenské pojištění pro zaměstnance

 • Zavádí se nemocenské pojištění na straně zaměstnance ve výši 0,6 % vyměřovacího základu. Pro zaměstnance z toho vyplývá, že místo současných 6,5 %, které hradí na sociální pojištění zaplatí celkově odvod 7,1 %.

Změna ve slevách na dani z příjmu u zaměstnanců

SLEVA NA MANŽELKU/MANŽELA

 • Pro rok 2024 dochází k úpravě podmínek pro vznik nároku na slevu na vyživovanou manželku/manžela žijící s poplatníkem ve společné domácnosti tak, aby ji bylo možné uplatnit pouze v případě, že manžel/manželka pečuje o dítě do 3 let.
 • V platnosti zůstává podmínka výše ročních příjmů do 68 000 Kč. Za příjem se považují například hrubá mzda, hrubé příjmy z podnikání, příjmy z pronájmu, důchody ze sociálního zabezpečení (starobní, invalidní), nemocenské dávky, peněžitá podpora v mateřství (ne rodičovský příspěvek) a podpora v nezaměstnanosti.
 • V rámci ročního zúčtování za rok 2023 zůstává vše beze změny.

ŠKOLKOVNÉ

 • Dochází ke zrušení slevy za prokazatelně uhrazené výdaje vynaložené poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení, tzv. školkovného.
 • Za rok 2023 (při ročním zúčtování/v daňovém přiznání) bude ještě možné slevu uplatnit. Maximální výše slevy je ve výši minimální mzdy, tj. 17 300 Kč.

SLEVA NA STUDENTA

 • Sleva na studenta bude od 1. 1. 2024 zrušena.

ODPOČET ZA ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ODBORŮM

 • Dochází ke zrušení tohoto odpočtu za rok 2024.

ODPOČET ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE

 • Tento odpočet nákladů na zkoušky, ověřující výsledky dalšího vzdělávání, bude od roku 2024 také zrušen.

Přidanění poskytnutého automobilu k soukromým účelům

 • Zavádí se třetí skupina vozidel – tzv. bezemisní vozidlo.
 • Zaměstnanci je ve mzdě přidaněna částka 1 % vstupní ceny vozidla za každý (i započatý) kalendářní měsíc, kdy je vozidlo poskytnuto.
 • Nízkoemisní vozidlo se přidaňuje 0,5 % vstupní ceny vozidla.
 • Bezemisní vozidlo je přidaněno sazbou 0,25 % vstupní ceny vozidla.

Nepeněžní benefity

 • S platností od 1. 1. 2024 se zavádí limit pro osvobození nepeněžních „volnočasových“ benefitů na úrovni poloviny průměrné mzdy. Pro rok 2024 bude možné v úhrnu osvobodit tyto benefity do částky 21 983 Kč ročně.
 • Limit pro osvobození tzv. stravenkového paušálu se uplatní i na stravování poskytované nepeněžní formou.
 • Ruší se plnění poskytovaných z fondu kulturních a sociálních potřeb.

Úpravy progrese u daně z příjmu fyzických osob

 • Nyní platí dvě sazby daně z příjmů, 15 % a 23 %, přičemž vyšší sazba se hradí z příjmů nad 4násobek průměrné mzdy (nyní cca 161 300 Kč). Od 1. 1. 2024 se nově hranice, od které se platí vyšší sazba, sníží na 3násobek průměrné mzdy, tedy zhruba od 121 000 Kč měsíčně.
 • Posun se dotkne i OSVČ, které vyšší sazbu daně budou platit už ze zisku přesahující 36násobek průměrné mzdy a nikoli 48násobek jako v současnosti.

Vyšší odvody pro OSVČ

 • V letech 2024-2026 vzroste minimální vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění OSVČ z 25 % na 40 % průměrné mzdy, tj. o 5 procentních bodů ročně. Tím se minimální vyměřovací základ přiblíží na úroveň minimální mzdy.
 • Zároveň budou OSVČ platit pojistné nejméně z 55 % základu daně (nyní ho platí z 50 % základu daně).

Zastropování úlev z odvodů pro dohody o provedení práce

 • Pro vznik účasti na pojištění zaměstnance, který pracuje na základě dohody o provedení práce (DPP), budou nově stanoveny dva limity (a tím i pro placení pojistného na sociální zabezpečení – nikoliv ale pro zdravotní pojištění, tímto dochází k rozkolu, kdy bylo navrženo přepracování úpravy– vzhledem k předpokládané platnosti od 1. 7. 2024 se tento rozkol snad podaří vyřešit).
 • První limit bude platit pro DPP u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 % průměrné mzdy.
 • Druhý limit (vyšší) bude stanoven pro vznik účasti na pojištění při souběhu více DPP u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 procent průměrné mzdy.
 • Pokud bude překročen jeden či druhý limit, bude se odvádět pojištění.

 Zpřísnění podmínek pro nárok na podporu v nezaměstnanosti

 • Dochází k prodloužení doby, kterou budou muset lidé odpracovat a být důchodově pojištěni, než budou moci znovu požádat o podporu v nezaměstnanosti.
Autoři

Jiřina Kovaříková

Head of Payroll
Zobrazit detail

Zuzana Gruberová

Consultant
Zobrazit detail