PeopleSoft Financials

Oracle PeopleSoft Financials je komplexní softwarové řešení, které nabízí aplikace pro efektivní řízení, podporu každodenních operací a provádění podnikových procesů po celém jejich životním cyklu. Toto integrované řešení umožňuje firmám snadno a účinně spravovat různé finanční aspekty a optimalizovat jejich celkový provoz.

Oracle PeopleSoft Financials je integrované softwarové řešení poskytující aplikace, které vám umožní efektivní výkon řízení, podporují každodenní provoz a implementují podnikové procesy v celém jejich životním cyklu.

V rámci modulu Financial Management implementuje procesy Procure-to-Pay a Order-to-Cash, včetně funkčností hlavní knihy, rozpočtů, majetku, výdajů a cestovních náhrad a řízení projektů.

V rámci modulu SCM umožňuje synchronizaci dodavatelského řetězce, zvýšení efektivity a snížení nákladů napříč celým dodavatelským řetězcem, a to včetně procesů plan-to-produce nebo order-to-cash.

Přínosy

 • Využívá osvědčených postupů pro dosažení světové úrovně v řízení finančních procesů.
 • Efektivně splňuje finanční a zákonné požadavky (např. IFRS, GAAP).
 • Poskytuje větší přehled a transparentnost v řízení klíčových obchodních informací.

Moduly a funkčnosti

Hlavní kniha

 • Automatická závěrka a konsolidace.
 • Podpora více měn.
 • Účetní kódy a samostatné účetní knihy.
 • Alternativní účty.
 • Nastavitelné položky účetního řetězce.
 • Kontrola rozpočtu.
 • Kombinační pravidla.
 • Účtování mezi a v rámci obchodních jednotek.
 • Dynamické alokace.
 • Online a automatická rekonciliace hlavní knihy na subsystémy.

Řízení životního cyklu majetku

 • Řízení údržby majetku.
 • Správa nemovitostí.
 • Správa IT majetku.
 • Finanční a provozní detaily.
 • Pokročilé metody odpisování.
 • Snížení hodnoty (impairment).
 • Přecenění.
 • Leasing.

Řízení od nákupu k platbě

 • Elektronické vypořádání.
 • Závazky.
 • Správa hotovosti.
 • Správa vztahů s dodavateli.

Závazky

 • Automatické faktury a platební proces.
 • Elektronické řešení.
 • Nastavitelné workflow.
 • Drill-down do hlavní knihy.
 • Kontrola prodejců.

Řízení od úvěru k inkasu

 • Fakturace.
 • Elektronická platba faktury.
 • Pohledávky.

Pohledávky

 • Centralizovaná správa úvěr a inkasa.
 • Víceúrovňová zákaznická hierarchie.
 • Vyhodnocení rizika.
 • Automatizace zpracování transakcí.
 • Nastavitelná pravidla pro platby.

Správa peněz a pokladny

 • Řízení likvidity.
 • Umístění peněz.
 • Prognózování požadavků na hotovost.
 • Automatická rekonciliace bankovních účtů.
 • Elektronický převod finančních prostředků.
 • Cash-sweep.
 • Pokladní dashboardy.
 • Správa transakcí.
 • Řízení rizik.

Správa vztahů s dodavateli

 • eNákup.
 • Elektronické spojení s dodavatelem.
 • Systém hodnocení dodavatelů.
 • Správa dodavatelských smluv.
 • Strategické zásobování.
 • Nákup služeb.

Řízení dodavatelského řetězce

 • Mobilní řízení zásob.
 • Čárové kódy.
 • Spojení dodavatelských, zákaznických a obchodních procesů.
 • Mix režimů výrobních technologií.

Správa cestovních výdajů a nákladů

 • Automatizace správy cestovních výdajů.
 • Kontrolní prvky.
 • Samoobslužný reporting.
 • Integrace kreditních karet.

Řízení na základě činností

 • Strategické řízení nákladů.
 • Modelování v reálném čase.
 • Flexibilní navigace v modelu.
 • Vícerozměrná analýza ziskovosti a reporting.

Plánování a rozpočtování

 • Integrované end-to-end řešení.
 • Flexibilní návrh modelu.
 • Flexibilní a robustní metodika pro vzorce.
 • Proces založený na spolupráci a rolích.
 • Dynamické reportování a analýza.
Vaše kontaktní osoba

Tomáš Janeček

Managing Partner RSM Technology CZ
Zobrazit detail