NetSuite CRM+

Řešení NetSuite CRM+ lze integrovat s vašimi stávajícími ERP systémy a zajistit tak propojení cloudového systému CRM s vašimi dalšími podnikovými procesy.

Jediná databáze pro výkonné řízení vztahů se zákazníky.  S řešení NetSuite Customer Relationship Management (CRM) zjednodušíte a zrychlíte procesy automatizace prodejní síly (SFA), marketingu, zákaznické podpory a servisu.

Na rozdíl od běžných CRM řešení je součástí NetSuite výkonná správa prodejního výkonu, správa objednávek, správa partnerů a funkce účinnosti marketingu. 

S využitím systému NetSuite CRM+ dosáhnete mnoha výhod. Mezi ně patří například jednodušší procesy od získání zákazníka až po uzavření obchodu – díky tomu budete mít lepší kontrolu nad celým cyklem prodeje. Tento systém také zvyšuje produktivitu celé organizace díky komplexnímu přehledu o zákaznících a jejich potřebách. Výrazně se zvýší i prodeje díky možnostem prognóz, řízení provizí a strategiím up-sell a cross-sell. Řízení prodejů a služeb se stane efektivním na globální úrovni a umožní lepší koordinaci. Kromě toho nabízí systém možnosti flexibilní personalizace, což znamená, že si jej můžete přizpůsobit dle potřeb vaší organizace a odvětví.

Hlavní funkce řešení CRM+

Výkonná automatizace prodejní síly

 • Umožňuje prodejnímu týmu u příležitostí spravovat stav, potenciální výnos, klíčové kontakty, poznámky, související dokumenty a další položky.
 • Poskytuje obchodním manažerům úplné informace o všech zpracovávaných potenciálních zákaznících a příležitostech.
 • Komplexní správa kontaktů a aktivit zajišťuje, že prodejní tým má k dispozici nástroje potřebné pro pořízení podrobných záznamů o všech interakcích – volání, schůzky, poznámky, e-maily a další.
 • Umožňuje prodejnímu týmu jedním kliknutím převést prodejní příležitosti na cenové nabídky a pak na prodejní objednávky.
 • Týmový prodej umožňuje sledování více obchodních rolí u každé příležitosti, včetně obchodních zástupců, manažerů, techniků a specialistů.
 • Funkce správy dokumentů umožňuje podnikům vytvořit a udržovat prodejní portál, který obsahuje nejnovější materiály, prodejní příručky a informace o produktech.

Rozšířené prognózy prodeje a správa cenových nabídek

 • Příležitosti, cenové nabídky a odhady zahrnují kategorii prognózy, která umožňuje uživatelům určit kategorii transakce jako nízkou, slibnou nebo vysokou.
 • Prognózy na základě pravděpodobností poskytují vážená hodnocení nevyřízených příležitostí, cenových nabídek a objednávek, s možností provádět nezbytné úpravy podle průběhu jednotlivých obchodů.
 • Nástroje pro rozšíření prognózy umožňují obchodním zástupcům a manažerům samostatně provádět prognózy na každé úrovni a porovnávat přesnost zpracování a prognóz.
 • Díky okamžitým prognózám a systémům kontrol a vyrovnávání, který využívá obchodní prognózy, je prodej předvídatelnější.

Automatická správa výkonnostního odměňování

 • Toto řešení nabízí snadnou konfiguraci propracovaných pravidel pro prodejní provize, jež jsou založena na cenových nabídkách, prodejích, množství, ziskovosti a dalších kritérií.
 • Umožňuje vytvářet flexibilní plány provizí – měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční.
 • Flexibilita plánu odměňování umožňuje snadné nastavení podpory konkrétních promoakcí pomocí krátkodobých bonusů a rovněž podporuje pobídky určené pouze pro určitá období.
 • Poskytuje prodejnímu týmu úplný přehled o odměňování prostřednictvím souhrnných a podrobných sestav provizí.
 • Možnost integrace s interními procesy – od výpočtu provize z prodeje po platbu – prostřednictvím vestavěných funkcí řešení NetSuite pro zpracování mezd nebo integrace se stávajícím řešením pro zpracování mezd.

Komplexní správa dalších prodejů, cenových nabídek a objednávek

 • Součástí procesu zachycení objednávky je inteligentní správa dalších prodejů, která poskytuje doporučení na základě vzorců předchozích nákupů.
 • Zlepšuje přesnost cenových nabídek a objednávek zahrnutím automatických výpočtů daní a sazeb za přepravu.
 • Do procesu tvorby cenové nabídky automaticky zahrnuje pravidla pro stanovení cen a slev, čímž umožňuje správu cenových nabídek v reálném čase.
 • Podporuje cenovou flexibilitu, například tvorbu automatických cenových nabídek na základě množstevních slev, smluvních cen, různých cenových hladin atd.
 • Díky online schvalování a správě pracovních postupů zrychluje proces správy objednávek.

Suite Social – Integrace se sociálními sítěmi a dalšími nástroji

 • Integrace platformy Suite Social s nástroji Yammer a Quntext podporuje spolupráci na prodejních příležitostech, objednávkách a dalších transakcích mezi odděleními, jež funguje podobným způsobem jako služba Twitter.
 • Integrace s aplikací Microsoft Outlook podporuje synchronizaci kalendářů a kontaktů.
 • Integrace se službou Google Apps podporuje synchronizaci kalendářů a kontextový přístup k informacím v řešení NetSuite z prostředí Gmailu.

Automatizace celého procesu marketingu

Umožňuje provádění a sledování kampaní rychle a v reálném čase s cílem maximalizovat hodnotu prodejních tipů a příležitostí:

 • Automatizace zaznamenávání prodejních tipů z více zdrojů, například webů, vyhledávacích modulů, e-mailu, direct mailu a událostí.
 • Nabízí e-mailový marketing – od vytvoření přes realizaci až po vyhodnocení – v jednom systému.
 • Nabízí souhrnné sestavy  a podrobná zobrazení pro analýzy statistik a návratnosti kampaní, od zahájení kampaně až po poslední transakce objednávky.
 • Poskytuje nástroje pro pracovní postupy, které jsou založeny na pravidlech a usnadňují přeměnu. potenciálních zákazníků ve skutečné díky automatické správě a podpoře programů péče o potenciální zákazníky.
 • Podporuje marketing dalšího prodeje prostřednictvím analýzy kombinací předchozích nákupů nebo příbuzných produktů, čímž poskytuje skvělý základ pro kampaně dalšího prodeje.

Řízení vztahů s partnery

Úplná kontrola nad každým prvkem procesu partnerství včetně společných marketingových kampaní, správy potenciálních zákazníků, obchodních prognóz a příležitostí, zpracování objednávek, provizí a podílů partnera.

 • Správa potenciálních zákazníků umožňuje partnerům registrovat a sledovat své potenciální zákazníky.
 • Podporuje přesné, aktuální prognózy prodejů uskutečněných partnery.
 • Poskytuje úplný přehled a potenciálních zákaznících, objednávkách a prodejních aktivitách všech partnerů.

Zákaznický servis a podpora

 • Správa případů automatizuje podnikové procesy spojené s přidělováním, správou a eskalací případů zákaznické podpory.
 • Podporuje směřování a sledování případů podpory podle produktu, problému, typu případu, partnera nebo zákazníka.
 • Databáze znalostí usnadňuje zákazníkům získání požadovaných odpovědí, pomáhá při školení a vzdělávání a podporuje konzistenci služeb.
 • Informační panely a výkazy umožňují rychlé zjištění procenta vyřešených hovorů, sledování metrik vyřešení při prvním zavolání (FCR), analýzu udržování obnovy zákazníků, sledování objemu a trendů volání a sledování spokojenosti zákazníků.
 • Online samoobsluha umožňuje odesílání zákaznických případů, sledování stavu, komunikaci a další činnosti.
Vaše kontaktní osoba

Zdeno Dubnička

Head of NetSuite
Zobrazit detail