Zajišťovací účetnictví

Zajišťovací účetnictví v IFRS upravuje standard IAS 39 – Finanční nástroje – účtování a oceňování a dálší standardy.

Zajišťovací účetnictví je možností, jak vykazovat finanční deriváty v případě, že je účetní jednotka používá jako zajištění například proti kursovému riziku.

Firm leadership
Firm leadership – subtitle

Tom Ferreira

Chief Global Officer
Hartford, CT
Zobrazit detail

Tom Ferreira

Chief Global Officer
Hartford, CT
Zobrazit detail

Tom Ferreira

Chief Global Officer
Hartford, CT
Zobrazit detail