Správa datových schránek

Datová schránka je nezbytnou součástí vašeho podnikání v ČR. Pokud chcete mít jistotu, že vám neunikne žádná důležitá zpráva, či lhůta, svěřte správu datové schránky vaší společnosti do našich rukou.

Tento způsob komunikace – prostřednictvím datových schránek – nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě, protože zákon o datových schránkách zrovnoprávňuje papírovou a elektronickou verzi zasílaného dokumentu.

Orgánům veřejné moci a určitým skupinám právnických a podnikajících fyzických osob jsou datové schránky zřízeny automaticky ze zákona, všem ostatním na základě jejich žádosti.

Datová schránka je nezbytnou součástí vašeho podnikání v ČR. Pokud chcete mít jistotu, že vám neunikne žádná důležitá zpráva, či lhůta, svěřte správu datové schránky vaší společnosti do našich rukou.

Tato služba zahrnuje:

  • Poskytnutí osoby administrátora.
  • Pravidelné vybírání příchozích datových zpráv.
  • Distribuce datových zpráv s krátkým shrnutím na relevantní kontaktní osoby dle vašich instrukcí (např. rovnou vaší účetní).
  • Úschova a evidence datových zpráv.
  • Odesílání datových zpráv z vaší datové schránky příslušným orgánům státní správy.

Vaší společnosti rádi poskytneme veškerý potřebný servis – od poskytnutí sídla a poštovních služeb, přes účetní, daňový a mzdový servis až po informační technologie, podnikové aplikace a systémy, management consulting, či transakční poradenství, znalecké služby a finanční due diligence.

Vaše kontaktní osoba

Anna Pačesová

Head of Corporate Services
Zobrazit detail