Likvidace společnosti (a ukončení činnosti odštěpného závodu)

Likvidace společnosti je jednou z možností, jak ukončit vaše podnikání. Představuje právní postup vedoucí k ukončení podnikání, tedy ke zrušení a zániku podniku.

Likvidace společnosti je jednou z možností, jak ukončit vaše podnikání. Představuje právní postup vedoucí k ukončení podnikání, tedy ke zrušení a zániku podniku.

Ať už si přejete vaši společnost zrušit z jakékoliv důvodu, buďte připraveni na to, že proces likvidace je velice komplexní a časově i administrativně náročný.

Likvidace je proces složený z administrativě-právní části, ale i z části účetní a daňové, je při něm tedy nezbytná kooperace a koordinace všech těchto poradců.

Nutné je dodržet předepsané termíny a na likvidaci se řádně nachystat, zvolit správně datum vstupu společnosti do likvidace a vypořádat všechny závazky společnosti.

Ve spolupráci s našimi účetními daňovými poradci jsme vám poskytneme kompletní poradenský servis a zajistit hladký průběh likvidace vaší společnosti. Celým procesem vás provedeme a vše vám srozumitelně vysvětlíme.

Služba zahrnuje:

  • Počáteční konzultaci.
  • Přípravu harmonogramu.
  • Koordinaci celého procesu likvidace.
  • Přípravu dokumentace (právní, daňové i účetní).
  • Svolání valné hromady ke vstupu společnosti do likvidace.
  • Ukončení aktivit s daňového a účetního hlediska.
  • Řádné naplnění harmonogramu likvidace.
  • Výmaz bankovních účtu.
  • Ukončení likvidace a výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

Zrušení odštěpného závodu

Jde proces likvidaci v mnoha směrech podobný, o likvidaci se však nejedná, neboť odštěpný závod nemá právní subjektivitu.

Pomůžeme vám s řádným ukončením činnosti, přípravou souvisejících dokumentů a následným výmazem odštěpného závodu z obchodního rejstříku.

Vaše kontaktní osoba

Anna Pačesová

Head of Corporate Services
Zobrazit detail