ESG Strategie

Provedeme analýzu vašeho stávajícího přístupu k ESG a vypracujeme pro vás ESG strategii zaměřenou na klíčová témata pro vaše podnikání.

Provedeme komplexní analýzu vašeho stávajícího přístupu k environmentálním, sociálním a správnímu řízení (ESG) s cílem vypracovat strategii zaměřenou na klíčová témata, která jsou relevantní pro váš byznys. Naším cílem je pomoci vám odhalit potenciální rizika v oblasti ESG a díky znalostem tzv. „best practice“ posoudíme, jak si vaše firma stojí ve srovnání s konkurencí.

Stejně tak vám pomůžeme při sběru relevantních dat, která jsou klíčová pro efektivní implementaci ESG strategie. Pokud chybí potřebná data, nabízíme pomoc při implementaci technologických řešení, která umožní efektivní sběr potřebných informací.

Naše služby nekončí pouze analýzou a sběrem dat; společně s vámi pracujeme na implementaci ESG strategie do vašich interních procesů. To zahrnuje nastavení konkrétních cílů, které odpovídají vašim obchodním potřebám, a následné pravidelné vyhodnocování strategie, abychom zajistili, že vaše společnost dosahuje optimálních výsledků ve sféře ESG.

Vaše kontaktní osoby

Zuzana Kubíková

Head of Management Consulting
Zobrazit detail

Anna Pačesová

Head of Corporate Services
Zobrazit detail