Czech Republic
Jazyky

Investiční pobídky

Zájemcům o investiční pobídky rádi nabídneme pomoc v rámci celého procesu získávání investičních pobídek, což zahrnuje zejména asistenci při vyplňování žádosti včetně nezbytných příloh, komunikaci s agenturou CzechInvest, celní zatřiďování strojního zařízení nutného pro získání investiční pobídky apod.

Pro poplatníky, kteří již investiční pobídky získali, nabízíme kontrolu splnění podmínek pro čerpání investičních pobídek, zastupování nebo podporu při kontrole investičních pobídek, výpočet slevy na dani a přípravu či revizi daňového přiznání, ve kterém jsou investiční pobídky uplatněny.

Kontaktní osoby

Eva Hyhlíková

Manager

+420 226 219 000

eva.hyhlikova@rsm.cz

Reference