Investiční pobídky

Dokážeme vám poradit v oblasti všech přímých i nepřímých daní, včetně mezinárodního zdanění.

Zájemcům o investiční pobídky rádi nabídneme pomoc v rámci celého procesu získávání investičních pobídek, což zahrnuje zejména asistenci při vyplňování žádosti včetně nezbytných příloh, komunikaci s agenturou CzechInvest, celní zatřiďování strojního zařízení nutného pro získání investiční pobídky apod.

Pro poplatníky, kteří již investiční pobídky získali, nabízíme kontrolu splnění podmínek pro čerpání investičních pobídek, zastupování nebo podporu při kontrole investičních pobídek, výpočet slevy na dani a přípravu či revizi daňového přiznání, ve kterém jsou investiční pobídky uplatněny.

Firm leadership
Firm leadership – subtitle

Tom Ferreira

Chief Global Officer
Hartford, CT
Zobrazit detail

Tom Ferreira

Chief Global Officer
Hartford, CT
Zobrazit detail

Tom Ferreira

Chief Global Officer
Hartford, CT
Zobrazit detail