Continuous Improvement

Efektivita založena na automatizaci procesů snižuje chybovost a zároveň zkušeným a talentovaným zaměstnancům umožňuje soustředit se na aktivity s vyšší přidanou hodnotu,

Continuous Improvement se zaměřuje na bezproblémový chod procesů a provádění pouze těch aktivit, které přinášejí zákazníkům přidanou hodnotu. Na druhou stranu eliminuje veškeré aktivity, které přidanou hodnotu nepřinášejí. Je třeba redukovat plýtvání a zlepšit hodnotu pro zákazníky. Metoda vychází ze schopnosti udělat více z menšího množství zdrojů, a to za pomoci neustálého eliminování plýtvání. Produkty a služby jsou soustředěny ve správném množství a stavu, ve správný čas a na správné místo.

Prvním krokem na cestě k dalšímu vylepšování je identifikace těch procesů, které lze automatizovat. Urychlí se tak procesy, zkrátí se čas strávený manuálními procesy a udrží se vysoká kvalita a zároveň se sníží chybovost, která je často spojována s manuální prací. Poskytneme vám návod, jak zlepšit chod vaší organizace pomocí identifikace aktivit, které nepřinášejí přidanou hodnotu.

Firm leadership
Firm leadership – subtitle

Tom Ferreira

Chief Global Officer
Hartford, CT
Zobrazit detail

Tom Ferreira

Chief Global Officer
Hartford, CT
Zobrazit detail

Tom Ferreira

Chief Global Officer
Hartford, CT
Zobrazit detail