Czech Republic
Jazyky

Náš tým

Naší hlavní devízou jsou naši lidé a jejich zkušenosti a znalosti. Náš tým v České republice a na Slovensku čítá na 240 odborníků na různé oblasti, kteří vám jsou k dispozici pro dlouhodobou spolupráci i ad hoc projekty. Nezáleží na tom, zda jste mezinárodní korporace, mladá rozjíždějící se společnost nebo střední lokální firma, rádi podáme pomocnou ruku i vám.

Seznamte se s klíčovými členy našeho týmu:

Monika Marečková

Managing Partnerka

E-mail: monika.mareckova@rsm.cz
Mobil: +420 602 480 018

 

Jako vedoucí partnerka RSM v České republice a na Slovensku vede Monika Marečková firmu v období růstu již více než deset let. Tři nedávné akvizice vyústily ve schopnou skupinu profesionálů, která se stala jednou z největších poradenských společností na obou trzích. RSM CZ & SK nyní zaměstnává téměř 250 lidí pracujících v pěti kancelářích v obou zemích. Od září 2011 Monika spolupracuje na zpracování znaleckých posudků znalecké kanceláře, za které je, jakožto pověřený člen / předsedkyně představenstva, zodpovědná a přímo vede také tým oceňování společnosti RSM CZ (12 kolegů). V rámci zpracování znaleckých posudků je její pozice primárně supervisorská, ve spojení s rozhodováním o klíčových parametrech ocenění. Pod jejím vedením a ve spolupráci s ní bylo k dnešnímu datu, dle evidence znaleckých výstupů společností RSM CZ, zpracováno 1020 znaleckých posudků, a to vždy na vysoké profesionální úrovni.

Více než 25 let se Monika Marečková zaměřuje na oceňování, fúze a akvizice, podnikové finance a management. Má značné zkušenosti s prací s velkými a středními společnostmi, domácími i mezinárodními, a pomáhá jim rozvíjet a dosahovat jejich strategických záměrů a cílů. Monika mimo jiné úspěšně realizovala nespočet znaleckých posudků, transakcí, zejména fúzí a akvizic, ale také projektů financování, refinancování a restrukturalizace. Během její kariéry získala čestný titul „LADY PRO 2003“ a v letech 2015 – 2017 byla opakovaně vyhlášena v rámci žebříčku TOP 25 žen českého businessu.


Lenka Zdražilová

Head of Transaction Advisory Services

E-mail: lenka.zdrazilova@rsm.cz
Tel.: +420 226 219 000

 

Lenka Zdražilová má dlouholeté zkušenosti v oblasti controllingu, účetnictví a daňové problematiky. V roce 2003 získala mezinárodní certifikát IES – Daňový profesionál. Lenka v současnosti působí v RSM CZ na pozici vedoucí transakčního oddělení. Specializuje se na finanční due diligence, akvizice a transakční poradenství, koordinaci a řízení projektů fúzí a rozdělení a zajištění bankovního financování. Lenka se v RSM CZ podílela na projektech pro společnosti CIMEX, CS Cargo, ČEZ, Segro Czech Republic, ING Bank, Agrowest, JCDecaux, TEDOM, Otavské strojírny, UNIPETROL, IMMOTEL, Partners, EPG Varyada Karlovy Vary, ELEKTRO WORLD a INVIA. Po dobu šesti let také působila ve společnosti CIMEX INVEST, jedné z největších investičních společností v České republice. Jako daňový specialista se zaměřovala na projekty fúzí a restrukturalizací několika významných společností působících na českém trhu a na oblast transferových cen. Jako senior controller byla zodpovědná mimo jiné za controlling 25 dceřiných společností, finanční analýzy a reportování vedení mateřské společnosti. Lenka hovoří anglicky.


Jiřina Kovaříková

Head of Payroll

E-mail: jirina.kovarikova@rsm.cz
Tel.: +420 226 219 000

 

Jiřina Kovaříková má více než 20 let zkušeností v oblasti mezd. Ve společnosti RSM CZ působila od roku 1998 na pozici senior účetní a následně na pozici manažera mzdového outsourcingu. V roce 2010 byla jmenována vedoucí mzdového oddělení. Během svého působení ve společnosti RSM CZ získala rozsáhlé zkušenosti při práci na projektech pro celou řadu klientů, za které jmenujme např. AT&T Global Network Services Czech Republic s.r.o., SUSE LINUX, s.r.o., Anheuser-Busch InBev Czech s.r.o., TomTom Sales B. V., organizační složka. Jiřina absolvovala Obchodní akademii se zaměřením na ekonomii a účetnictví. Úspěšně absolvovala systém certifikace ve svazu účetních a získala rovněž mezinárodní certifikát IES.


Kateřina Provodová

Head of Tax

E-mail: katerina.provodova@rsm.cz
Tel.: +420 226 219 000

 

Kateřina Provodová má více než 20 let zkušeností v oblasti daní. Je členkou Komory daňových poradců České republiky a její zásluhou bylo RSM CZ vyhlášeno Nejžádanějším zaměstnavatelem v daních v rámci soutěže Daňař a daňová firma roku 2020. Svou kariéru zahájila v daňovém oddělení Ernst & Young, kde se zaměřovala především na problematiku DPH a spotřebních daní. Kateřina v současnosti působí v RSM CZ na pozici vedoucí daňového oddělení. Specializuje se na M&A, restrukturalizace a daňové due diligence. Podílela se na projektech například pro skupinu CPI, skupinu JCDecaux, Pirelli Tyre, ČSA, NAY/Electro World či FINEP. Kateřina vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze s hlavní specializací Mezinárodní obchod a s vedlejší specializací Podnikání a právo. Má také magisterský titul z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a absolvovala semestrální studium na Wirtschaftsuniversität ve Vídni. Následně absolvovala postgraduální studium (LL.M.) mezinárodního daňového práva na Vienna University of Economics and Business Administration. Kateřina hovoří plynně anglicky.


Lenka Černohubá

Head of Accounting

E-mail: lenka.cernohuba@rsm.cz
Tel.: +420 226 219 000

 

Lenka Černohubá má více než deset let zkušeností v oblasti účetnictví, účetních závěrek, reportingu, dále také v oblasti daní. Lenka začínala v RSM CZ na pozici účetní a její náplní práce bylo zpracování účetnictví pro tuzemské a zahraniční klienty, včetně reportingu a účetních závěrek. Zanedlouho se stala supervisorkou účetního týmu v Pardubicích a od července 2020 vede oddělení účetního outsourcingu RSM CZ. Věnuje se zejména koordinaci a řízení projektů, účetním závěrkám jak podle českých účetních standardů, tak IFRS. Mezi její klienty se řadí společnosti z odvětví maloobchodního prodeje, IT, logistiky, poradenství aj. Na počátku své kariéry pracovala šest let jako financial controller, kdy byla zodpovědná za controlling, finanční analýzy a reporting vedení společnosti. Během dalších čtyř let získala zkušenosti ve společnosti East Bohemian Airport a.s., kde vedla účetní oddělení a byla zodpovědná za účetnictví, statutární audit, reporting a finanční analýzy pro vedení společnosti a akcionáře. Jako hlavní účetní působila také ve dvou logistických společnostech. Lenka vystudovala Vysoké učení technické v Brně, Fakultu podnikatelskou. Jejím hlavním oborem bylo Účetnictví a daňové poradenství. Lenka mluví anglicky.


Anna Pačesová

Head of Secretarial Services

E-mail: anna.pacesova@rsm.cz
Mobil: +420 730 584 901

 

Anna Pačesová působí v RSM CZ od roku 2019, zprvu jako konzultant oddělení Corporate Services. V současné době zastává pozici Head of Corporate Services a poskytuje zázemí a podporu v oblasti korporátního práva, administrativy a souvisejících služeb především pro zahraniční podnikatele při jejich podnikání na Českém i Evropském trhu. Anna Pačesová vystudovala Právnickou fakultu na Karlově univerzitě v Praze, kde se zaměřovala zejména na právo obchodních korporací. V rámci zahraničního studia též studovala na právnické fakultě University of Helsinki ve Finsku se zaměřením na Právo mezinárodního obchodu, Evropské právo a mimosoudní řešení sporů. Právnické praxi se Anna věnovala již během studia na PFUK. Po studiu podstoupila kratší koncipientskou praxi se zaměřením na obchodní právo. Anna hovoří plynně anglicky.


Rudolf Hájek

Senior Manager

E-mail: rudolf.hajek@rsm.cz
Mobil: +420 739 609 022

 

Rudolf Hájek je seniorní manažer ve znalecké kanceláři RSM CZ s více než 15 lety zkušeností v oblasti oceňování společností, oceňování pro účely soudních sporů, převodních cen (transfer pricing), Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a na oceňování širokého rozsahu nehmotných aktiv. Vedl stovky projektů pro významné české i mezinárodní skupiny (ČEZ, CPI Group, AVG Technologies Group), v oblasti převodních cen se zabýval např. posouzením vztahů ve skupině Českého aeroholdingu. V oblasti soudních sporů vyčísloval škody nejen na úrovni hodnoty společností (akcií), ale i v souvislosti se specifickými projekty např. v energetickém a potravinářském průmyslu či IP projektech. Před nástupem do RSM CZ působil jako finanční analytik v Komisi pro cenné papíry a později jako analytik v České exportní bance. Rudolf je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, kde rovněž v omezené míře přednáší jako externista. Rudolf hovoří plynně anglicky.


Jiří Skotnica

Senior Manager – Head of Real Estate Valuation

E-mail: jiri.skotnica@rsm.cz
Mobil:
+420 739 680 970

 

Jiří Skotnica je soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace nemovitosti, a zároveň odhadcem nemovitého majetku certifikovaným Společností pro certifikaci odhadců majetku. Také je členem Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí. Před nástupem do RSM CZ v roce 2006 působil sedm let v konkurenční znalecké kanceláři, z toho pět let jako vedoucí znaleckého oddělení zaměřeného na oceňování nemovitostí, kde byl zodpovědný za supervize ocenění a vedení týmu zaměřeného na oceňování nemovitostí a dalšího majetku. Ve znalecké kanceláři RSM CZ zastává pozici senior manažera v oblasti oceňování nemovitostí a nemovitostních společností. Podílel se na velkém množství projektů, například na ocenění nemovitostí pro společnosti ze skupin CPI PG, Cimex, Accolade, Kaufland, Dandreet, Finep, Metrostav, Skanska, Eurovia, Prologis, JTH, JRD, Tatra, Tesla, a pro mnoho dalších subjektů. Jiří vystudoval České vysoké učení technické v Praze a hovoří anglicky.


Tomáš Janeček

Managing Partner RSM Technology CZ & Senior ERP Consultant

E-mail: tomas.janecek@rsm.cz
Mobil: +420 777 977 987

Tomáš je seniorní ERP konzultant a projektový manažer s více než patnáctiletými profesními zkušenostmi. Tomáš pracoval pro PWC a IBM a později se stal nezávislým konzultantem. V roce 2007 spoluzaložil konzultační společnost ARC Consulting Czech Republic, jejíž byl ředitelem a jednatelem. Má zkušenosti se všemi fázemi softwarové implementace, od studií proveditelnosti, návrhů procesů, vývoje softwaru k implementaci a podpoře. Pracoval pro řadu úspěšných klientů včetně Ahold Central Europe, Komerční banka, Radio Free Europe, český Telecom, bulharský Telecom a další.  V RSM Technology CZ se specializuje na NetSuite, PeopleSoft finance, lidské zdroje a řízení dodavatelských řetězců.


Maria Straňáková

Head of Technology and Management Consulting

E-mail: maria.stranakova@rsm.cz
Mobil: +420 702 233 104

 

Maria je Head of Technology and Management Consulting s mezinárodními zkušenostmi v oblasti cloudových ERP implementací, technologických projektů, projektového plánování a řízení, mappingu a designu procesů, s prokazatelně mimořádnými manažerskými schopnostmi se zaměřením na dosažení stanovených cílů, projekty z oblasti automatizace a vylepšování obchodu, finančních a účetních procesů, designu finančního reportingu a tvorby obchodní strategie. Mezi její další kvalifikace patří SOX, interní kontroly a Lean Six Sigma metodologie. Maria vede v současné době tým funkčních a technických konzultantů Cloud ERP Oracle NetSuite na lokálních a mezinárodních implementačních projektech RSM Technology, kde zajišťuje nejlepší kvalitu dodávaných služeb a zároveň vede větší projekty z pozice Project Managera. Maria vystudovala Joint degree program Finance and Accounting for Common Europe, který byl založený na spolupráci tří evropských univerzit: Hogeschool v Rotterdamu, Vysoké škole ekonomické v Praze a Univerzity Matěje Bela v Bratislavě.


Lucie Odehnalová

Process Improvement Manager

E-mail: lucie.odehnalova@rsm.cz
Mobil: +420 702 262 963

 

Lucie je Process Improvement Manager s profesními zkušenostmi v oblasti Business Excellence, neustálého zlepšování a automatizace. Jako držitelka certifikátu Green and Black Belt má rozsáhlé znalosti o metodice a principech Lean Six Sigma, které se používají pro procesní analýzu a pro identifikaci možných zlepšení. Lucie pracovala pro Accenture s různými odpovědnostmi za řízení provozní výkonnosti, RPA projekty a přechody. Lucie vystudovala Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu v Ostravě s magisterským titulem v oboru ekonomie a management. Hovoří plynně anglicky a německy.


Marta Rosová

Head of Software division Nugget

E-mail: marta.rosova@rsm.cz
Mobil: +420 607 085 708

 

Marta Rosová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Finance a účetnictví, a dvouletý postgraduální kurs zaměřený na oceňování podniků na Institutu oceňování majetku v Praze. Díky svým pracovním úspěchům byla zařazena mezi významné absolventy Vysoké školy ekonomické Fakulty financí a účetnictví. Marta pro společnost RSM CZ pracovala již v letech 2000-2012. Za dobu jejího působení vybudovala největší a nejrespektovanější znalecký ústav v České republice. Mezi největší klienty, pro které Marta na pozici manažera znaleckého ústavu pracovala, patří skupiny společností ČEZ, PPF, J&T nebo CPI. V roce 2012 během mateřské dovolené založila Marta společnost FreshFlow Systems, která vyvíjí webovou a mobilní aplikaci pro řízení obchodních aktivit a vytěžování klientských kmenů v obchodních sítích. Systém dnes používají tisíce obchodníků zejména ve finančně poradenském a pojišťovacím sektoru, a to jak na českém, tak i slovenském trhu. Své bohaté zkušenosti z oblasti softwarových řešení poskytovaných velkým korporátním klientům uplatňuje Marta nyní opět v rámci RSM Payroll Solutions CZ jako Head of Nugget Department. Mezi klienty, kteří používají systém Nugget pro zpracování mezd svých zaměstnanců patří např. společnosti IBM, Plzeňský prazdroj, MALL.CZ nebo JYSK. Marta hovoří plynně anglicky.


Karel Fišnar

Head of Cloud Solution & Services

E-mail: karel.fisnar@rsm.cz
Mobil: +420 467 005 675

 

Karel před nástupem do RSM CZ v roce 2001 zastával mnoho různých manažerských pozic ve společnosti PVT. V RSM CZ zprvu pracoval na pozici manažera Helpdesku a vedoucího privátních hostingových služeb. Od roku 2008 je pověřen řízením divize Cloud Solutions & Services. Karel se podílel na několika velkých IT projektech pro Kaufland CZ & SK či Albert, dále pak na cloudovém řešení pro společnosti Accace, NOARK a RSM CZ. K jeho práci patří i koordinace Dohledového centra RSM CZ. Od roku 2019 je současně manažerem divize Networking Solutions.


Petr Odvárka

Senior System Specialist

E-mail: petr.odvarka@rsm.cz
Mobil: +420 467 005 205

 

Petr Odvárka pracuje ve společnosti RSM CZ od roku 1992. V současnosti zastává pozici senior systémového specialisty Síťové infrastruktury, má na starosti předprodejní a prodejní podpory komunikací. Od roku 2017 se zabývá GDPR a vede projekty na zpracování analýzy. Petr je expert na vývoj aplikací pro správu, dohled a management sítí a systémů. Podílel se například na designu a implementaci podpory LAN a WiFi pro Ahold Czech Republic, Kiekert-CS, KYB Manufacturing Czech s.r.o., Saar Gummi Czech s.r.o. Svou kariéru začal jako technik propojení podpory serverů LAN, nejdříve pro společnost Themos, poté pro DB. Petr vystudoval České vysoké učení technické, obor Automatizované systémy řízení.


Martin Stránský

Head of Business Applications & Senior Microsoft Dynamics NAV Consultant

E-mail: martin.stransky@rsm.cz
Mobil: +420 602 326 794

 

Martin Stránský pracoval před nástupem do RSM CZ jako vedoucí oddělení informatiky a manažer kvality ve výrobní firmě. Do naší společnosti nastoupil v roce 2009 jako konzultant oddělení Implementace Navision. Od svého nástupu pracoval na významném projektu Microsoftu pro Vězeňskou službu České republiky, který má na starost dodnes. Podílel se na několika dalších implementacích Navision, např. pro společnosti VaK Hodonín a.s. nebo MJM Litovel a.s. Od roku 2013 vykonával funkci Vedoucího projektu, následně pod sebe převzal řízení všech komerčních projektu divize podnikových aplikací včetně servisu. Od roku 2018 je manažerem divize podnikových aplikací. Hovoří anglicky.


Martin Zeman

Head of IT Infrastructure & Logistic

E-mail: martin.zeman@rsm.cz
Mobil: +420 225 305 305

 

Martin Zeman má více než 20 let zkušeností v oblasti IT a obchodu. V RSM CZ působí od roku 1998 v obchodním oddělení IT služeb. Od roku 2000 vystřídal manažerské pozice v oblasti obchodu, IT a Síťové infrastruktury. Na konci září 2019 byl jmenován novým vedoucím oddělení IT infrastruktury RSM CZ. Martin se dlouhodobě stará o klíčové zákazníky, vedení projektů, správu smluvních vztahů, jakožto i vztah s klíčovými ITC výrobci včetně příslušných procesů. Mezi jeho významné klienty patří významné společnosti z oblasti maloobchodu, bankovnictví a farmacie. Martin vystudoval České vysoké učení technické, Fakultu elektrotechnickou, obory Mikroelektronika a Ekonomika a řízení.

 

Můžeme Vám pomoci?

Kontaktujte nás s nezávaznou poptávkou telefonicky +420 226 219 000 nebo e-mailem:

poptavka@rsm.cz