Czech Republic
Jazyky

Náš tým

Kdo chce zapalovat, musí hořet

Vždy záleží na lidech. Klíč ke každému členovi našeho týmu je odbornost a lidská vyzrálost. Zkušenosti jsou neocenitelné, chcete-li stoprocentní kvalitu. Náš tým je podmínkou Vaší spokojenosti ze spolupráce. Chceme Vám být inspirací a pomocnou rukou. A vždy s úsměvem.

Monika Marečková

Managing Partnerka

E-mail: monika.mareckova@rsm.cz
Mobil: +420 602 480 018

 

Monika Marečková vystudovala Technickou univerzitu v Liberci. Dvanáct let působila v koncernu CIMEX, kde v posledních šesti letech byla finanční ředitelkou celého koncernu, následně i místopředsedkyní představenstva mateřské společnosti koncernu. Spoluvytvářela strategii dalšího rozvoje koncernu, byla odpovědná za finanční řízení koncernu (za což v roce 2003 získala čestný titul „LADY PRO 2003“), plánování, účetnictví a konsolidaci. Byla garantem přibližně dvaceti významných restrukturalizačních projektů ve skupině, těmi nejvýznamnějšími bylo nerovnoměrné rozdělení CIMEX KONCERN, fúze společnosti G.E.N. a C-majetkový fond, proces rozdělení společnosti OREA a další. Řídila významné investice, např. prodej části podniku Energoprojekt Praha a.s., a nové akvizice skupiny. Od roku 2006 do září 2010 řídila oddělení Corporate Finance RSM CZ. Mezi její klienty patří velké a střední podniky, včetně některých institucionálních klientů a bank. K 1. říjnu 2010 byla jmenována Managing Partnerem RSM CZ, a.s. s odpovědností za vedení celé společnosti.


 

Lenka Zdražilová

Head of Transaction Advisory Services

E-mail: lenka.zdrazilova@rsm.cz
Tel.: +420 226 219 000

 

Lenka má dlouholeté zkušenosti v oblasti controllingu, účetnictví a daňové problematiky. V roce 2003 získala mezinárodní certifikát IES – Daňový profesionál. Po dobu šesti let působila ve společnosti CIMEX INVEST, jedné z největších investičních společností v České republice. Jako daňový specialista se zaměřovala na projekty fúzí a restrukturalizací několika významných společností působících na českém trhu a na oblast transferových cen. Jako senior controller byla zodpovědná mimo jiné za controlling 25 dceřiných společností, finanční analýzy a reportování vedení mateřské společnosti. Lenka v současnosti působí v RSM CZ na pozici vedoucí transakčního oddělení. Specializuje se na finanční due diligence, akvizice a transakční poradenství, koordinaci a řízení projektů fúzí a rozdělení a zajištění bankovního financování. Lenka se v RSM CZ podílela na projektech pro společnosti CIMEX, CS Cargo, ČEZ, Segro Czech Republic, ING Bank, Agrowest, JCDecaux, TEDOM, Otavské strojírny, UNIPETROL, IMMOTEL, Partners, EPG Varyada Karlovy Vary, ELEKTRO WORLD a INVIA. Lenka hovoří anglicky.


Jiřina Kovaříková

Head of Payroll

E-mail: jirina.kovarikova@rsm.cz
Tel.: +420 226 219 000

 

Jiřina začínala u nás jako senior účetní a následně postoupila na pozici manažerky mzdového outsourcingu. Během let strávených v oblasti mzdového účetnictví získala rozsáhlé zkušenosti při práci na projektech pro celou řadu klientů. Bohatě postačí, když zmíníme třeba AT & T Global Network Services, SUSE LINUX, Anheuser-Busch InBev Czech, Pirelli Tyre apod. Samozřejmostí je certifikace ve Svazu účetních, mezinárodní certifikát IES atd. Pokud budete chtít poskytnout mzdové anebo personální poradenství, neváhejte se na Jiřinu obrátit.


Kateřina Provodová

Head of Tax

E-mail: katerina.provodova@rsm.cz
Tel.: +420 226 219 000

 

Kateřina vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, se specializací mezinárodní obchod a vedlejší specializací podnikání a právo. A aby toho nebylo málo, přidala ještě Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a absolvovala semestrální studium daňového práva na Wirtschaftsuniversität ve Vídni. Následovalo postgraduální studium mezinárodního daňového práva na Vienna University of Economics and Business Administration ve Vídni a získala titul LLM (Master of Laws). Pracovala v daňovém oddělení poradenské společnosti Ernst & Young a následně zastávala funkci finanční manažerky v Pragueweddings.com. Dnes je u nás manažerkou daňového poradenství. Specializuje se hlavně na poradenství v oblasti daní z příjmů právnických osob, DPH a due diligence. Od roku 2001 je členkou Komory daňových poradců České republiky.


Lenka Černohubá

Head of Accounting

E-mail: lenka.cernohuba@rsm.cz
Tel.: +420 226 219 000

 

Lenka Černohubá vystudovala Vysoké učení technické v Brně fakultu podnikatelskou. Jejím hlavním oborem bylo účetnictví a daňové poradenství. Po dobu šesti let pracovala jako financial controller, kdy byla zodpovědná za controlling, finanční analýzy a reporting vedení společnosti. Během dalších čtyř let získala zkušenosti ve společnosti East Bohemian Airport a.s., kde vedla účetní oddělení. Jako hlavní účetní působila také ve dvou logistických společnostech. Má zkušenosti se statutárním auditem podle českých účetních předpisů. V RSM CZ působí na pozici vedoucí účetního oddělení, její náplní práce je zpracování účetnictví pro klienty, včetně reportingu a účetních závěrek.


Michal Šubín

Head of Family Office

E-mail: michal.subin@rsm.cz
Mobil: +420 731 192 464

 

Michal Šubín vystudoval Slovenskou technickou univerzitu v Bratislavě, v rámci studia absolvoval pobyt na Szechenyi Istvan College, Bodenkultur Institut Wien. Je odborníkem dlouho působícím v oblasti prodeje investičních instrumentů, správy majetku a privátního bankovnictví, kde dosáhl vynikajících obchodních výsledků. Primárně se zaměřuje na B2B komunikaci se zákazníky a odbornou komunitou. Má aktivní zkušenost s budováním a řízením týmů s více než 20 pracovníky, s tvorbou a předběžným rozvojem vnitropodnikových a prodejních procesů v rámci podniků z úrovně start-up. Disponuje dlouholetou praxí v oblasti definování obchodních a organizačních cílů a zodpovědností za jejich dosahování. Mezi jeho hlavní dovednosti patří také leadership. Téměř deset let byl ředitelem odboru privátního bankovnictví ve společnosti Privatbanka, a.s., kde se zabýval především budováním týmu privátních bankéřů a tvorbou vnitřních struktur a procesů v rámci samotného odboru. V současnosti pracuje ve společnosti RSM CZ na pozici vedoucího oddělení Family Office. Michal hovoří anglicky a ovládá základy němčiny.
Tým poradců služby RSM Family Office


Rudolf Hájek

Senior Manager

E-mail: rudolf.hajek@rsm.cz
Mobil: +420 739 609 022

 

Rudolf Hájek je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Před nástupem do RSM CZ působil jako finanční analytik v Komisi pro cenné papíry a později jako analytik v České exportní bance. V současné době je seniorním manažerem ve znalecké kanceláři RSM CZ, zaměřuje se na oceňování pro účely soudních sporů, převodních cen (transfer pricing), Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a na oceňování širokého rozsahu nehmotných aktiv. Podílel se na projektech ocenění pro významné české i mezinárodní skupiny (ČEZ, CPI Group, AVG Technologies Group), v oblasti převodních cen se pak zabýval např. posouzením vztahů ve skupině Českého aeroholdingu. V oblasti soudních sporů vyčísloval škody nejen na úrovni hodnoty společností (akcií), ale i v souvislosti se specifickými projekty např. v energetickém a potravinářském průmyslu či IP projektech. Rudolf hovoří plynně anglicky.


Jiří Skotnica

Senior Manager – Head of Real Estate Valuation

E-mail: jiri.skotnica@rsm.cz
Mobil:
+420 739 680 970

 

Jiří Skotnica vystudoval České vysoké učení technické v Praze. Je soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace nemovitosti, a zároveň odhadcem nemovitého majetku certifikovaným Společností pro certifikaci odhadců majetku. Také je členem Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí. Před nástupem do RSM CZ v roce 2006 působil sedm let v konkurenční znalecké kanceláři, z toho pět let jako vedoucí znaleckého oddělení zaměřeného na oceňování nemovitostí, kde byl zodpovědný za supervize ocenění a vedení týmu zaměřeného na oceňování nemovitostí a dalšího majetku. Ve znaleckém ústavu RSM CZ zastává pozici seniorního manažera v oblasti oceňování nemovitostí, nemovitostních společností, movitého majetku a technologických celků. Podílel se na množství projektů, například ocenění nemovitostí pro společnosti ze skupin CPI PG, ČEZ, Cimex, Sekyra Group, Finep, Metrostav, Skanska, Eurovia, Prologis, JTH, JRD, Palmer Capital, ZFP, AXA, ocenění majetku pro společnosti Delvita, Carrier, Radiokomunikace, Kaufland, Tatra, Tesla, Sungwoo, Unilever, a pro další subjekty. Jiří hovoří anglicky.


Tomáš Janeček

Managing Partner RSM Technology CZ & Senior ERP Consultant

E-mail: tomas.janecek@rsm.cz
Mobil: +420 777 977 987

 

Tomáš je seniorní ERP konzultant a projektový manažer s více než patnáctiletými profesními zkušenostmi. Tomáš pracoval pro PWC a IBM a později se stal nezávislým konzultantem. V roce 2007 spoluzaložil konzultační společnost ARC Consulting Czech Republic, jejíž byl ředitelem a jednatelem. Má zkušenosti se všemi fázemi softwarové implementace, od studií proveditelnosti, návrhů procesů, vývoje softwaru k implementaci a podpoře. Pracoval pro řadu úspěšných klientů včetně Ahold Central Europe, Komerční banka, Radio Free Europe, český Telecom, bulharský Telecom a další. V RSM Technology se specializuje na NetSuite, PeopleSoft finance, lidské zdroje a řízení dodavatelských řetězců.


Maria Straňáková

Head of Technology and Management Consulting

E-mail: maria.stranakova@rsm.cz
Mobil: +420 702 233 104

 

Maria je Head of Technology and Management Consulting s mezinárodními zkušenostmi v oblasti cloudových ERP implementací, technologických projektů, projektového plánování a řízení, mappingu a designu procesů, s prokazatelně mimořádnými manažerskými schopnostmi se zaměřením na dosažení stanovených cílů, projekty z oblasti automatizace a vylepšování obchodu, finančních a účetních procesů, designu finančního reportingu a tvorby obchodní strategie. Mezi její další kvalifikace patří SOX, interní kontroly a Lean Six Sigma metodologie. Maria vede v současné době tým funkčních a technických konzultantů Cloud ERP Oracle NetSuite na lokálních a mezinárodních implementačních projektech RSM Technology, kde zajišťuje nejlepší kvalitu dodávaných služeb a zároveň vede větší projekty z pozice Project Managera. Maria vystudovala Joint degree program Finance and Accounting for Common Europe, který byl založený na spolupráci tří evropských univerzit: Hogeschool v Rotterdamu, Vysoké škole ekonomické v Praze a Univerzity Matěje Bela v Bratislavě.


Lucie Odehnalová

Process Improvement Manager

E-mail: lucie.odehnalova@rsm.cz
Mobil: +420 702 262 963

 

Lucie je Process Improvement Manager s rozsáhlou zkušeností v oblasti automatizace a optimalizace procesů. Disponuje certifikací Green Belt a Black Belt, kterou aplikuje do praxe pomocí znalosti metodologie a principů Lean Six Sigma. Základní využití najdeme pro procesní analýzy a identifikace oblastí pro zlepšení či zefektivnění. Lucie má několikaletou pracovní zkušenost z Accenture, kde se věnovala projektům na procesní zlepšení, projektům na robotizaci procesů a v neposlední řadě byla také součástí projektů jako Transition manažer při transferu aktivit do outsourcing center. Lucie vystudovala ekonomickou Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu v Ostravě. Mluví plynně anglicky a německy. V RSM Technology vede oddělení Management Consulting.

Marta Rosová

Head of Software division Nugget

E-mail: marta.rosova@rsm.cz
Mobil: +420 607 085 708

 

Marta Rosová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor finance a účetnictví, a dvouletý postgraduální kurs zaměřený na oceňování podniků na Institutu oceňování majetku v Praze. Díky svým pracovním úspěchům byla zařazena mezi významné absolventy Vysoké školy ekonomické Fakulty financí a účetnictví. Marta pro společnost RSM CZ pracovala již v letech 2000-2012. Za dobu jejího působení vybudovala největší a nejrespektovanější znalecký ústav v České republice. Mezi největší klienty, pro které Marta na pozici manažera znaleckého ústavu pracovala, patří skupiny společností ČEZ, PPF, J&T nebo CPI. V roce 2012 během mateřské dovolené založila Marta společnost FreshFlow Systems, která vyvíjí webovou a mobilní aplikaci pro řízení obchodních aktivit a vytěžování klientských kmenů v obchodních sítích. Systém dnes používají tisíce obchodníků zejména ve finančně poradenském a pojišťovacím sektoru, a to jak na českém, tak i slovenském trhu. Mezi klienty FreshFlow patří např. Allianz pojišťovna, Partners Financial Services, Partners Group SK, NN pojišťovna, společnosti podnikající pod Broker Trust či poradci pojišťovny AXA. Své bohaté zkušenosti z oblasti softwarových řešení poskytovaných velkým korporátním klientům uplatňuje Marta nyní opět v rámci RSM Payroll Solutions CZ jako Head of Software division Nugget. Mezi klienty, kteří používají systém Nugget pro zpracování mezd svých zaměstnanců patří např. společnosti IBM, Hypoteční banka, MALL.CZ nebo Kika Nábytek. Marta Rosová hovoří plynně anglicky.


Karel Fišnar

Head of Cloud Solution & Services

E-mail: karel.fisnar@rsm.cz
Mobil: +420 467 005 675

 

Karel nastoupil do společnosti v roce 2001 jako operátor helpdesku. Poté pracoval jako co-manager celého centra podpory, pod které, mimo jiné, spadá i helpdesk. Od roku 2008 je ředitel cloudových řešení pro firmy, které RSM CZ poskytuje. Karel se podílel na projektech implementace IT například pro společnosti Kaufland CZ & SK, Čedok, Ahold retail CZ, a na vlastním cloudovém řešení pro společnost RSM CZ.
Hovoří anglicky.


Petr Odvárka

Senior System Specialist

E-mail: petr.odvarka@rsm.cz
Mobil: +420 467 005 205

 

Petr vystudoval České vysoké učení technické, obor automatizované systémy řízení. Svou kariéru začal jako technik propojení podpory serverů LAN, nejdříve pro společnost Themos, poté pro DB. Ve společnosti RSM CZ Petr pracuje od roku 1992. V současnosti má na starosti předprodejní a prodejní podpory komunikací, je systémový specialista a vedoucí oddělení Síťové infrastruktury. Petr je expert na vývoj aplikací pro správu, dohled a management sítí a systémů. Podílel se například na designu a implementaci podpory LAN a WiFi pro Ahold ČR, Čedok a na dalších projektech například pro společnosti Tatra, Živnostenská banka a Pojišťovna České spořitelny.


Martin Stránský

Head of Business Aplications

E-mail: martin.stransky@rsm.cz
Mobil: +420 602 326 794

 

Martin před nástupem do RSM CZ pracoval jako Vedoucí oddělení informatiky a Quality Manager ve výrobní firmě. Do naší společnosti nastoupil v roce 2009 jako Consultant oddělení Implementace Navision. Od svého nástupu pracoval na významném projektu Microsoftu pro Vězeňskou službu České republiky, který má na starost dodnes. Podílel se na několika dalších implementacích Navision, např. pro společnosti VaK Hodonín a.s. , nebo MJM Litovel a.s.. Od roku 2013 vykonával funkci Vedoucího projektu, následně pod sebe převzal řízení všech komerčních projektu divize podnikových aplikací včetně servisu. Od roku 2018 je manažerem divize podnikových aplikací. Hovoří anglicky.


Martin Zeman

Head of IT Infrastructure & Logistic

E-mail: martin.zeman@rsm.cz
Mobil: +420 225 305 305

 

Martin vystudoval České vysoké učení technické, Fakultu elektrotechnickou, obory Mikroelektronika a Ekonomika a řízení. V RSM CZ působí od roku 1998 v obchodním oddělení IT služeb. Od roku 2000 vystřídal manažerské pozice v oblasti obchodu, IT a Síťové infrastruktury. Na konci září 2019 byl jmenován novým vedoucím oddělení IT infrastruktury RSM CZ. Martin se dlouhodobě stará o klíčové zákazníky, vedení projektů, správu smluvních vztahů, jakožto i vztah s klíčovými ITC výrobci včetně příslušných procesů. Mezi jeho významné klienty patří významné společnosti z oblasti retailu, bankovnictví a farmacie.

 

Můžeme Vám pomoci?

Kontaktujte nás s nezávaznou poptávkou telefonicky +420 226 219 000 nebo e-mailem:

poptavka@rsm.cz