Czech Republic
Jazyky

ESG due diligence

Nezbytná součást každého odpovědného investičního rozhodnutí je kontrolní proces označovaný jako ESG due diligence. Ten zahrnuje komplexní přezkum postupů společnosti v oblasti ESG včetně dopadu na životní prostředí, společenské odpovědnosti a struktury řízení.

Cílem ESG due diligence je zhodnotit potenciální rizika a příležitosti spojené s postupy firmy v oblasti ESG. To zahrnuje analýzu zásad, postupů a praktik společnosti týkajících se udržitelnosti, pracovních práv, řízení dodavatelského řetězce a vztahů s veřejností.

Díky ESG due diligence mohou investoři lépe pochopit, jaký je potenciální dopad jejich investic na společnost a životní prostředí. Také umožňuje identifikovat potenciální finanční rizika spojená se špatnými postupy v ESG, jako jsou regulační pokuty, poškození pověsti nebo soudní spory.

ESG due diligence nabírá na významu, protože investoři si uvědomují, jak důležité je investovat odpovědně. Společnosti, jež kladou na postupy ESG důraz, mají větší šanci přilákat investory, kteří si cení udržitelnosti a sociální odpovědnosti. Kromě toho mohou někteří investoři ESG due diligence dokonce vyžadovat jako podmínku investice.

Kontaktní osoby

Zuzana Kubíková

Head of Management Consulting

+420 731 408 920

zuzana.kubikova@rsm.cz

Anna Pačesová

Head of Corporate Services

+420 730 584 901

anna.pacesova@rsm.cz