Výběr ERP systému 1. díl – Nepodceňujte výběr ERP ani partnera

Co je ERP?

Enterprise resource planning je podnikový informační systém, který automatizuje procesy související s relevantními činnostmi podniku. Jedná se o výrobulogistikudistribuci, správu majetku, prodej, fakturaciúčetnictví.

Nepodceňujte výběr ERP

Velkým varováním může být, že přibližně pět procent českých firem nezvládne výběr ERP a v horizontu několik měsíců ho musí měnit za jiný, což přináší obrovské ekonomické náklady, často včetně výrobních a prodejních ztrát. Takováto firma pak může dokonce i zkrachovat. V Infinity proto klademe u svých zákazníků důraz na důkladnou přípravu celého procesu a po celou dobu přechodu na nový informační systém jim poskytujeme maximální podporu našich zkušených specialistů. Už několikrát se nám stalo, že se implementace ERP povedla české pobočce zahraniční firmy natolik úspěšně, že nás pak požádala i zahraniční centrála, abychom ERP implementovali i u nich. CZECH STYLE, spol. s.r.o.: Microsoft Dynamics AX podporuje dynamický rozvoj podnikání Celá případová studie

Kdy svěřit výběr ERP poradenské společnosti?

Moderním trendem při výběru ERP je pozvat do firmy zástupce dvou nebo tří velkých IT firem a požádat je, aby spolu s managementem pomohli vytipovat klíčové procesy i proces jejich zahrnutí do nového ERP. Při závěrečné prezentaci výsledků pak může být jasné, která IT firma pochopila potřeby svého zákazníky nejlépe. Dalším současným trendem je svěřit výběr ERP poradenské společnosti, která vyhodnotí jednotlivé nabídky. S kvalitou poradenských společností máme rozporuplné zkušenosti – některé klientovi skvěle pomohou, jiné už ale dopředu vědí, jaké IT produkty budou preferovat. Svěřit výběr ERP do rukou poradenské společnosti je proto vhodné hlavně v situaci, kdy není ve firmě žádný vhodný manažer s průřezovými znalostmi firmy. A tím nemusí být jen generální ředitel, ale velmi často se jím stává třeba vedoucí výroby nebo logistiky.