CZECH STYLE, spol. s.r.o.: Microsoft Dynamics AX podporuje dynamický rozvoj podnikání

Czech Style logo Společnost se od roku 1999 zabývá velkoobchodním i maloobchodním prodejem pneumatik pro osobní a především pro nákladní vozidla, stavební stroje a traktory. Kromě toho vyrábí protektorované pneumatiky a zprovoznila vlastní síť autoservisů. Svou oblast podnikání průběžně rozšiřuje, naposledy o výrobu ochranných fólií a lepicích pásek.

Přínos Infinity vidím především v oblasti sebereflexe a přezkoumání postupů tak, aby vývoj systému nebyl nákladný dodatečným programováním. To, že jsou kvalitní, spolehliví a drží slovo je samozřejmost, jinak by na trhu nemohli být tak dlouho, jak jsou.Petr Hink, jednatel a ředitel, CZECH STYLE, spol. s.r.o.

Úkol

Implementace Microsoft Dynamics AX 2012 poprvé v České republice. Společnost CZECH STYLE původně používala na míru upravený podnikový informační systém, to ale postupně komplikovalo jeho další aktualizace a rozšiřování. Řadu funkcí, jako například správu majetku, systém původně vůbec neměl a existovaly v něm i další nedostatky – například nemožnost nastavit u zákazníků limity pro nákup zboží na fakturu, což komplikovalo řízení pohledávek. Firma se proto s postupujícím rozšiřováním svého podnikání o další aktivity rozhodla starý systém nahradit.

Řešení

Jako vhodné a silné mezinárodní řešení od renomovaného partnera vybrali v CZECH STYLE Microsoft Dynamics AX. Firma již využívala i jiné technologie Microsoftu, včetně SharePointu, se kterými byla spokojena. Pro Microsoft Dynamics AX měla navíc i snadný výběr implementačního partnera, protože již řadu let úspěšně spolupracovala se společností Infinity a jejím spolehlivým realizačním týmem, se kterým byla nadmíru spokojena. Role Infinity přitom nespočívala pouze v samotné implementaci systému, ale i v oblasti důkladné procesní analýzy a konzultací. CZECH STYLE po nepříliš pozitivní zkušenosti s rozsáhlými úpravami systému na míru raději přizpůsobil své procesy best practices obsaženým v Microsoft Dynamics AX. To urychlilo i celou implementaci, která proběhla během rekordních tří měsíců tak, aby firma už od ledna 2012 mohla začít účtovat v novém systému, který zároveň pokryl všechny klíčové oblasti fungování firmy. V září 2012 potom přišla příležitost rozšířit výrobní program o výrobu samolepicích ochranných fólií a lepicích pásek. Všechny základní finanční a personální procesy přitom firma mohla ihned pokrýt novým podnikovým informačním systémem. Problémem však zůstávalo pokrytí náročné procesní výroby vyžadující práci s alternativními recepturami apod. Firma se proto rozhodla oslovit společnost Infinity s žádostí o rozšíření stávajícího systému o nezbytné funkce pro procesní výrobu. To mohl zajistit samostatný modul Microsoft Dynamics AX 2009 for the Process Manufacturing Industry. Na podzim 2012 se však na český trh chystala i nová verze systému, Microsoft Dynamics AX 2012, která v sobě obsahovala všechny dříve samostatné moduly, včetně zmiňovaného řízení procesní výroby. Microsoft Dynamics AX 2012 navíc přinášel i řadu vylepšení, která efektivně řešila i další oblasti, o něž měl CZECH STYLE zájem – například analytické funkce, zákaznický portál či důležitá vylepšení v oblasti správy majetku. Velkou výhodou Microsoft Dynamics AX 2012 byl také kompletně přepracovaný CRM modul, který chtěla firma začít intenzivně využívat, protože plánovala přinést svým zákazníkům e-shop i pokročilý zákaznický portál. Infinity tak doporučila CZECH STYLE vyčkat na příchod nového systému a migrovat na něj. První fáze implementace zahrnující základní účetní a personální procesy i řízení výroby protektorů a nové výroby ochranných fólií a lepicích pásek specializovaným modulem pro procesní výrobu byla dokončena již v květnu 2013, pouhé dva měsíce po jejím začátku.

Výsledky

Již Microsoft Dynamics AX 2009 dokázal řadu procesů výrazně zefektivnit. Velkých přínosů se dočkalo zejména řízení pohledávek. Nový systém umožnil také nastavovat limity odběru pro jednotlivé zákazníky i efektivně zamezit dodávkám zboží a služeb dlužníkům. Důležitou funkcí byla i snadná obsluha více trhů a více měn. Firma totiž, coby velkoobchodník s ruskými pneumatikami KAMA, dodává své zboží do řady evropských států, ale také třeba do Mongolska či Latinské Ameriky. Podpora práce s více měnami tak výrazně zefektivnila vedení účetnictví. Společnosti CZECH STYLE tak i při téměř třistamilionovém obratu plně postačuje jedna jediná účetní. Po implementaci Microsoft Dynamics AX 2012 se pak CZECH STYLE stal vůbec první ryze českou společností, která jej začala využívat. Díky velmi rychlé implementaci, trvající polovinu běžně potřebného času, prováděl CZECH STYLE účetní závěrku roku 2012 již v nové verzi systému. Firma se maximálně přizpůsobila standardním procesům zavedeným v systému, a to i v oblasti procesní výroby v nové divizi výroby ochranných fólií a pásek. Ta tím pádem také začala fungovat dle zavedených best practices. Nový systém přinesl i přednastavené uživatelské role a analytické pohledy, které si CZECH STYLE začal přizpůsobovat podle svých potřeb. S nasazením Microsoft Dynamics AX 2012 navíc firma získala celou řadu dalších specializovaných modulů – např. pro řízení distribuce či pro firmy podnikající v oblasti služeb – které může kdykoliv při budoucí expanzi operativně nasadit. Firma se rozhodla také nasadit specializovaný modul pro řízení retailového prodeje, který pokryje prodej pneumatik, vlastních protektorů a nově také ochranných fólií a lepicích pásek prostřednictvím e-shopu. Enterprise portal integrovaný v Microsoft Dynamics AX 2012 také poslouží ke spuštění nového pokročilého zákaznického portálu. Ten dá zákazníkům po přihlášení k dispozici komplexní informace o všech jejich současných i minulých zakázkách i fakturách. Zákazník tak třeba uvidí, kdy bude hotova oprava jeho nákladního automobilu, v jaké konkrétní fázi se nachází výroba jeho protektorovaných pneumatik i to, že u jeho kamionu právě zasahuje mobilní pneuservis. Změny čekají i mobilní pracovníky. Ti budou moci přímo z tabletů rezervovat kapacity v servisech, nebo zadávat požadavek na výrobu protektorovaných pneumatik. Při výměně poškozené pneumatiky tak budou moci zákazníkovi okamžitě oznámit termín, kdy může mít danou pneumatiku nebo protektor znovu připraveny k  použití. Díky pozitivním zkušenostem společnosti CZECH STYLE s Microsoft Dynamics AX 2012 se jej chystá nasadit i partnerská společnost Ruský styl působící na ruském trhu. Ta bude moci převzít celý systém, i všechny jeho procesy, výstupy a související aplikace jako je například e-shop 1:1. Implementace tak bude otázkou několika málo týdnů. Díky nativní podpoře mezinárodních holdingových struktur navíc nebude problém v budoucnu zajistit i konsolidované účetní uzávěrky podle českých nebo ruských účetních předpisů či IFRS či zajistit možnost přímého zadávání zakázek do výroby z CZECH STYLE do partnerské společnosti v Rusku a naopak. Microsoft Dynamics AX 2012 tak firmě dodá potřebnou jistotu při jejím dalším dynamickém růstu.

Obchodní dopady

Microsoft Dynamics AX 2012 umožňuje snadnou obsluhu více trhů a měn; při téměř třistamilionovém obratu společnosti jí plně postačuje jediná účetní. Systém nabízí také nové analytické funkce a kompletně přepracovaný CRM modul, na základě kterého firma plánuje spustit e-shop i pokročilý zákaznický portál.