Změny při vyúčtování služebních cest od 1. 1. 2015

Ministerstvo práce a sociálních věci vydalo novou vyhlášku, která jako každý rok mírně upravuje od 1.1.2015 základní sazby náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné pro podnikatelskou i státní sféru a taktéž průměrnou cenu pohonných hmot.

Cestovní náhrady se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. (sedmá část) a od 1.1.2015 Vyhláškou 328/2014. Pro zahraniční stravné se základní sazby pro rok 2015 oproti 2014 nijak nezměnily (Vyhláška MF č. 242/2014 Sb.), ačkoli v minulosti zde vždy docházelo k několika drobným úpravám.

Zaměstnanci v podnikatelské sféře vyslanému na tuzemskou služební cestu přísluší tyto cestovní náhrady:

Tuzemské stravné

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně v navrhované výši:

 • 69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
 • 104 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin
 • 163 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Pokud vám jako zaměstnanci bylo během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které si sami jako zaměstnanci nepřispíváte, přísluší vám stravné snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu:

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 

Zaměstnanec nemá nárok na stravné v následujících případech:

 1. Během služební cesty, která trvá 5 – 12 hodin, byla zaměstnanci poskytnuta 2 bezplatná jídla
 2. Během služební cesty, která trvá 12- 18 hodin, byla zaměstnanci poskytnuta 3 bezplatná jídla.

Náhrady za používání vozidel

Pokud se dohodne zaměstnanec se zaměstnavatelem, že na pracovní cestu pojede svým soukromým vozidlem, přísluší mu za každý 1 km jízdy sazba základní náhrady a náhrada za spotřebované pohonné hmoty.

Podle § 157 odst. 4 zákoníku práce jsou sazby základní náhrady za 1 km jízdy následující:

 • Nejméně 1,00 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek
 • Nejméně 3,70 Kč u osobních silničních motorových vozidel.

Náhrady za používání silničních motorových vozidel se oproti roku 2014 nezměnily, a to z důvodu vývoje cen položek spojených s pořízením a provozem motorových vozidel, které oproti předchozímu roku zaznamenaly pouze velmi mírný vzestup.

Průměrné ceny pohonných hmot

Zaměstnanci přísluší náhrada za spotřebované pohonné hmoty ve výši vypočtené hodnoty z ceny pohonné hmoty a spotřeby pohonné hmoty daného vozidla. Kalkulace výše náhrady za spotřebované pohonné hmoty vychází z ceny pohonné hmoty prokázané zaměstnancem.  V případě, že zaměstnanec má více dokladů za nákup pohonných hmot, které souvisejí s pracovní cestou, vypočítá se cena aritmetickým průměrem. Pokud zaměstnanec neprokáže skutečnou cenu pohonných hmot, použije se průměr cen stanovených vyhláškou.

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty na rok 2015 činí podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce:

 • 35,90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů
 • 38,30 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů
 • 36,10 Kč u motorové nafty.

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

RSM CZ se stala partnerem Unie podnikových právníků ČR o.s.

Autoři

Lenka Zdražilová

Head of Transaction Advisory Services
Zobrazit detail