Dopad koronaviru na britský trh M&A transakcí

Globální pandemie koronaviru má nadále nepříznivý vliv na finanční trhy po celém světě. Stále není jisté, jak rozsáhlý bude dopad pandemie v konečném důsledku, kdy i doporučení a reakce britské vlády se neustále vyvíjejí a mění. Koronavirus již měl a nadále bude mít vážné důsledky na finanční trhy, včetně odvětví privátního kapitálu, tzv. private equity. Před krizí zažívaly investice private equity období prudkého růstu, a to jak z hlediska počtu nových transakcí a jejich efektivity, tak i objemů investovaných prostředků. Objemy evropských obchodů v oblasti private equity ještě v 1. čtvrtletí roku 2020 překonávaly rekordy. V rámci segmentu menších a středních společností se ve Velké Británii staly investice privátního kapitálu podstatnou součástí ekonomiky a nástrojem pro podporu růstu a dosahování strategických cílů. V aktuální situaci ve Velké Británii private equity fondy zpočátku zastavily nové akvizice a snažily se pouze poskytovat společnostem ve svém portfoliu podporu a financování, aby tak dokázaly čelit okamžitým dopadům krize. V současné době, kdy se mění a vyvíjejí naše životní i pracovní návyky, se private equity firmy zaměřují na posilování hodnoty společností ve svých portfoliích a postupně hledají i způsoby, jak co nejlépe investovat volný kapitál do nových akvizicí.

Základy průzkumu

V květnu 2020 distribuovali naši kolegové z RSM UK v dotazník mezi 151 odborníků v oblasti private equity, reprezentujících 84 zástupců na trhu středních a malých společností v různých strategických zaměřeních. Tato zpráva analyzuje výsledky a poskytuje přehled trendů a tendencí na trhu privátního kapitálu ve Velké Británii v době pandemie koronaviru. Zpráva obsahuje informace z panelu předních investorů v oblasti private equity a prezentuje, co private equity dělá k ochraně svých portfolií a jakým komplikacím a výzvám čelí při uzavírání obchodů v době dopadů pandemie.

Klíčové poznatky

  1. Společnosti v portfoliu fondů privátního kapitálu významně využívají vládní program kompenzace mezd, tzv. kurzarbeit.
  2. Naopak dostupnost státních programů financování, např. vládních půjček na podporu cash-flow dlouhodobě výdělečných podniků, se pro společnosti financované private equity zhoršila.
  3. Výsledkem je, že mnoho private equity fondů investovalo nebo očekává investovaní dalšího kapitálu na podporu společností ve svých portfoliích, které takové finanční injekce nutně potřebují.
  4. Private equity vidí budoucnost své investiční činnosti velmi nadějně a většina fondů očekává, že dokončí akvizice, které byly již zahájeny nebo jsou pro tento rok plánovány.
  5. Předpokládá se, že klíčovými budou letos vnitrooborové akvizice, v rámci nichž společnosti kupují jiné společnosti pro posílení vlastní činnosti. Tento typ investic plánují u společností ve svém portfoliu více než tři čtvrtiny private equity fondů.
  6. Celkově se čeká, že objemy private equity transakcí na celém trhu dramaticky poklesnou, navzdory přetrvávajícímu optimismu v individuálních případech.
  7. Svoji atraktivitu si ale bezpochyby udrží silná odvětví, jako jsou technologie a zdravotnictví.
  8. Největší výzvou při uzavírání obchodů v letošním roce bude dopad koronaviru na výsledky společností, stejně jako omezené možnosti komunikace s členy managementu společností v důsledku potřeby sociálního distancování.
  9. Private equity fondy budou čelit dalším výzvám souvisejícím s nárůstem plánů na exit mezi majiteli společností a náročné situaci v oblasti získávání financí, tzv. fundraisingu.
Celou zprávu v anglickém jazyce si můžete přečíst zde – RSM Report – Impact of Covid on the Private Equity market. Můžete se také podívat na záznam z webináře The private equity industry during coronavirus ZDE (v anglickém jazyce).
Autoři

Lenka Zdražilová

Head of Transaction Advisory Services
Zobrazit detail