IT pro FINANCE

Program konference byl složen ze dvou proudů. Jedním proudem byly prezentace řešení v hlavním sále. V půlhodinových prezentacích byly představeny produkty a jejich konkrétní realizované projekty a to i včetně prezentace klienta. Poté následovalo podrobnější seznámení s řešením včetně živé ukázky  ve vedlejším sále a to formou workshopů. Další možností pro získání informací či setkání s partnery a jejich zákazníky pak byly jednotlivé stánky ve výstavním prostoru. Společnost ARC Consulting zastoupená obchodním manažerem a senior konzultantem Petrem Kadlecem a zástupci společnosti NetSuite v Brně představili prostředí pro řízení financí a práci controllingu v ERP systému NetSuite. Úspěšná implementace tohoto systému byla provedena ve společnosti Photon Energy, což je celosvětový dodavatel solárních elektráren a projektů s působností přes osm zemí  na čtyřech kontinentech. Produktový manažer NetSuite David Michálek se zaměřil na klíčové nástroje controllingu, reportovací nástroje a Business Inteligence, jež pomáhají manažerům k rychlejšímu a přesnějšímu rozhodování na základě  rolím dostupných a jednotných dat v reálném čase. Poukázal na uživatelsky příjemné a sofistikované řešení, které je možno nastavovat a upravovat vlastními silami pracovníků finančních a controllingových oddělení. Zástupce klienta společnosti Photon Energy Zdeněk Vencl, u níž bylo řešení implementováno, provedl  z pozice Controllera a zároveň z pozice projektového manažera odpovědného za implementaci  rozhodovacím procesem při výběru řešení, poukázal na rychlost a jednoduší nasazování ERP systémů v cloudovém prostředí. V závěru se ohlédl po ročním provozu systému, po přínosech, jež jim implementace a provozování systému přineslo do společnosti. Mezi hlavní zařadil vybudování SSC s minimálními náklady (eliminace procesů kontroly, analýzy a komunikace), úspory nákladů za lokální účetnictví a pak následnou konsolidaci, nově přidané hodnoty jako kvalitní  CRM, BI, informace v reálném  čase, zákaznický servis, integrace s poštovním klientem MS Outlook, příležitost profesního růstu účetních, management změnového řízení, uživatelské přijetí nového systému, 100%ní  provoz systému bez výpadků, ROI do 1 roku (jen z úspor za účetnictví). Na navazujícím workshopu  kromě Zdeňka Vencla, který z pozice zákazníka poukázal na některé velmi užitečné nástroje a možnosti, jež systém nabízí pro pozici vedoucího finančního pracovníka, se aktivně zapojil i Product Manager Suite Analytics a BI řešení NetSuite Jan Štacha a zkušeně reagoval na všechny podněty týkající se ukázek variant reportů, grafů, analýz a dashboardů. Přínosem konference byla především  možnost konfrontace konkrétních případových studií, což je vždy hodnotné pro posouzení skutečného přínosu daného řešení.Společnost ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. se zúčastnila konference „IT pro FINANCE“, kterou dne 14.10.2014 pořádala Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN). Program konference byl složen ze dvou proudů. Jedním proudem byly prezentace řešení v hlavním sále. V půlhodinových prezentacích byly představeny produkty a jejich konkrétní realizované projekty a to i včetně prezentace klienta. Poté následovalo podrobnější seznámení s řešením včetně živé ukázky  ve vedlejším sále a to formou workshopů. Další možností pro získání informací či setkání s partnery a jejich zákazníky pak byly jednotlivé stánky ve výstavním prostoru. Společnost ARC Consulting zastoupená obchodním manažerem a senior konzultantem Petrem Kadlecem a zástupci společnosti NetSuite v Brně představili prostředí pro řízení financí a práci controllingu v ERP systému NetSuite. Úspěšná implementace tohoto systému byla provedena ve společnosti Photon Energy, což je celosvětový dodavatel solárních elektráren a projektů s působností přes osm zemí  na čtyřech kontinentech. Produktový manažer NetSuite David Michálek se zaměřil na klíčové nástroje controllingu, reportovací nástroje a Business Inteligence, jež pomáhají manažerům k rychlejšímu a přesnějšímu rozhodování na základě  rolím dostupných a jednotných dat v reálném čase. Poukázal na uživatelsky příjemné a sofistikované řešení, které je možno nastavovat a upravovat vlastními silami pracovníků finančních a controllingových oddělení. Zástupce klienta společnosti Photon Energy Zdeněk Vencl, u níž bylo řešení implementováno, provedl  z pozice Controllera a zároveň z pozice projektového manažera odpovědného za implementaci  rozhodovacím procesem při výběru řešení, poukázal na rychlost a jednoduší nasazování ERP systémů v cloudovém prostředí. V závěru se ohlédl po ročním provozu systému, po přínosech, jež jim implementace a provozování systému přineslo do společnosti. Mezi hlavní zařadil vybudování SSC s minimálními náklady (eliminace procesů kontroly, analýzy a komunikace), úspory nákladů za lokální účetnictví a pak následnou konsolidaci, nově přidané hodnoty jako kvalitní  CRM, BI, informace v reálném  čase, zákaznický servis, integrace s poštovním klientem MS Outlook, příležitost profesního růstu účetních, management změnového řízení, uživatelské přijetí nového systému, 100%ní  provoz systému bez výpadků, ROI do 1 roku (jen z úspor za účetnictví). Na navazujícím workshopu  kromě Zdeňka Vencla, který z pozice zákazníka poukázal na některé velmi užitečné nástroje a možnosti, jež systém nabízí pro pozici vedoucího finančního pracovníka, se aktivně zapojil i Product Manager Suite Analytics a BI řešení NetSuite Jan Štacha a zkušeně reagoval na všechny podněty týkající se ukázek variant reportů, grafů, analýz a dashboardů. Přínosem konference byla především  možnost konfrontace konkrétních případových studií, což je vždy hodnotné pro posouzení skutečného přínosu daného řešení.