Business snídaně

Dne 26.11.2014 jsme v prostorách společnosti ARC Consulting uspořádali business snídani, na které jsme informovali o vybraných funkcionalitách podnikového systému NetSuite i nadcházejících novinkách týkajících se systému. Po úvodním přivítání všech zúčastněných seznámil Petr Kadlec, obchodní manažer společnosti, s připravovaným baličkem NetSuite pro český a slovenský trh. Součástí by měly být např. standardizované dokumenty pro danou legislativu, integrace na bankovní formáty, interface na ČNB, ECB, ARES a další, reporting dle ČÚS. Informoval také o změnách, které nastanou od 1.1.2015 v souvislosti s DPH, a kterých oblastí se dotknou. Připravovanému rozšíření a vylepšení funkcionalit v roce 2015 se ve svém příspěvku věnoval náš konzultant Jiří Moudrý. Nastavitelnost prostředí je jedna z výhod systému a budou součástí i českého a slovenského balíčku – uživatelská individualizace, workflow management, reportování a mnoho dalších. Ve spolupráci se společností Datamolino pracujeme na integraci, která má umožnit skenování a uchovávání dokumentů a následně vytěžování těchto dat pro následující práci s nimi. NetSuite má nabídce i několik integrací na další aplikace, aby umožnil pokrytí co nejširších potřeb zákazníka. Zajímavou aplikací jsou tzv. Sticky Notes – poznámky, které mohou být jak sdílené s ostatními, tak soukromé a umožňují shromažďovat jindy vedené papírové poznámky, nalepené na několika místech. Zmíněno bylo také Tribe HR, jež nabízí moduly Core HRIS, Recruiting a Talent Management. Kolega Zdeněk Vencl se zaměřil na oblast financí, poukázal na vybrané možnosti, jež systém v tomto ohledu nabízí a podělil se o vlastní praktické zkušenosti s tímto systémem z pozice controllingu. Snídaně se nesla v příjemném duchu a dotazy účastníků dávaly tušit, že je podnikový systém NetSuite zaujal. Těšíme se na další setkání i s Vámi! Pokud máte zájem o bližší informace týkající se obsahu prezentace, která je k dispozici ke stažení, nebo k podnikovému systému NetSuite, kontaktujte obchodního manažera Petra Kadlece (tel. +420 602 235 824, ).