92 % evropských podniků nebylo na konci minulého roku připraveno na GDPR

Podniky napříč Evropou nejsou připraveny na nové evropské nařízení General Data Protection Regulation (GDRP), které vstoupí v platnost v květnu 2018. Vyplývá to z průzkumu pro RSM, což je podle Europen Business Award šestá největší auditorská, daňová a konzultační společnost. Tento průzkum provedený mezi 400 úspěšnými evropskými podnikovými řediteli se dotazoval na jejich připravenost na GDPR a jak nová pravidla budou mít vliv na jejich podnikání.
  • 28 % není seznámeno s novými regulačními pravidly, která budou muset dodržovat od května 2018
  • Více než polovina (51 %) si myslí, že pravidla jsou příliš složitá pro segment SME a podniky střední velikosti, ale souhlasí s nezbytností zvýšených regulací při nakládání s osobními daty

GDPR vstupuje v účinnost již 25. května 2018

V době podstatně kratší než 12 měsíců před platností nových pravidel je jen 8 % podniků připraveno na GDRP a provedly nezbytné změny, aby novým pravidlům vyhověly. Jeden ze čtyř ředitelů (28 %) není přitom vůbec seznámen s pravidly, které bude muset přijmout. Alarmující je, že 26 % podnikových ředitelů obeznámených se svojí GDPR strategií připouští, že jejich organizace nebude s novými pravidly do května 2018 ve shodě. Podniky, které nebudou vyhovovat do tohoto data novým pravidlům, budou čelit pokutám až do výše 4 % jejich globálního obratu nebo do výše 20 mil. Eur, podle toho, která částka bude vyšší. Proces přípravy na GDPR má již vliv na podnikové operace. Uvedený průzkum odhalil, že významné množství podniků redukuje své plány včetně tvorby nových inovativních produktů (23 %) nebo podpory růstu zahraniční expanzí (22 %). Jean Stephens, CEO, RSM:Podniky napříč kontinentem budou muset přijmout GDPR již za několik měsíců. Stále více klientů nás žádá o konzultační služby ohledně GDPR. Z tohoto průzkumu ale jasně vyplývá, že mnoho podniků si plně neuvědomuje překážky, které budou muset překonat vzhledem k rychle se blížícímu počátku platnosti. Podnikoví ředitelé si musí uvědomit, že nejde o snadnou úlohu. Budou muset pravděpodobně přijmout významné změny, které mohou mít vliv na jejich organizaci jako celek a čím dříve se na to začnou připravovat, tím lépe.“ Evropské podniky si začínají uvědomovat složitost GDPR pravidel. Mezi těmi, které se již těmito pravidly zabývají, si 51 % myslí, že jsou příliš složité pro segment SME a podniky střední velikosti. Dvě z pěti společností (41 %) si myslí, že požadavky nařízení GDPR významně zvýší jejich podnikové výdaje, včetně výdajů za konzultační služby. Využívání externích odborných služeb narůstá, 60 % podniků vyhledá externí podporu pro zajištění vyhovujícího stavu svých projektů do začátku jejich účinnosti v květnu 2018. Přes složitost těchto pravidel si podniky uvědomují nezbytnost GDPR. Podnikový ředitelé napříč Evropou tyto změny podporují, většina z nich (52 %) souhlasí s nutností regulace a monitorování používání osobních dat. Adrian Tripp, CEO, European Business Awards:Zatímco většina evropských podniků podporuje potřebu změn při nakládání s osobními daty, je jasné, že mnoho firem buď považuje GDPR za výzvu nebo si neuvědomují z něj vyplývající požadavky. Jak se čas krátí, pro tyto podniky je důležité seznámit se urychleně s touto legislativou a je-li potřeba, vyhledat pomoc. Jinak budou příští rok čelit obrovským pokutám.“ The European Business Awards je největší mezisektorová podniková soutěž v Evropě. Jejím hlavním účelem je podpora rozvoje silnější a úspěšnější podnikové sféry. RSM je poradenskou společností v oblasti plánování a souhlasu s GDPR.